1 juni 2015

Vanaf 1 juni blik en pak in de gratis plastic afvalzak

Vanaf 1 juni 2015 mogen inwoners uit Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Nijmegen en Wijchen naast plastic verpakkingsafval ook blik en pak in de doorzichtige plastic afvalzak aanbieden. Deze week ontvangen inwoners van de deelnemende gemeenten een nieuwsbrief van Dar met daarin alle informatie over plastic+. In 2014 bestond ruim 1/3 van het restafval in de regio Nijmegen nog uit plastic, blik en pak. Met de invoering van plastic+ stimuleren de gemeenten en Dar het scheiden van afval en dringen de hoeveelheid restafval terug. Een groot gedeelte van het restafval bestaat nog uit plastic, blik en pak. Deze afvalsoorten verdwijnen in het restafval en kunnen dan niet meer als grondstof voor nieuwe producten gebruikt worden.DAR

Wat mag er in de plastic afvalzak?

De plastic afvalzak is de gratis doorzichtige afvalzak die inwoners nu al gebruiken voor hun plastic verpakkingsafval. Naast het plastic verpakkingsafval mogen nu ook blikafval, zoals drank- en conservenblikken, en pakken, bijvoorbeeld melkpakken en kleine drinkpakjes, in de gratis afvalzak, die ook gratis blijft. Op de website van Dar is de complete lijst te vinden.

Sortering van plastic+

De verschillende afvalsoorten worden na inzameling gesorteerd. Het plastic afval wordt in verschillende soorten plastic gesorteerd, zodat hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Vervolgens worden het blik en de sap- en zuivelpakken gesorteerd.