14 april 2015

Wijzigingen beheer milieustraten, werken met afvalpas gemeente Groesbeek-Berg en Dal

Binnenkort vinden een aantal wijzigingen plaats in het beheer van de 2 milieustraten binnen de gemeente: Daamen Millingen en Van Kesteren Groesbeek. Sinds 2012 zijn de drie voormalige MUG-gemeenten aandeelhouder van het regionale afvalbedrijf Dar NV. In regionaal verband is samen met Dar gewerkt aan de inzamelsystematiek van grof huishoudelijk afval. Dit heeft geleid tot een regionaal milieustratenplan. In dat plan wordt onder andere de inzameling op milieustraten behandeld. Inwoners van de huidige gemeente Groesbeek-Berg en Dal kunnen momenteel terecht bij de commerciële milieustraten Daamen in Millingen aan de Rijn en Van Kesteren in Groesbeek. Inwoners van de oude gemeente Ubbergen kunnen daarnaast naar de milieustraat van Dar aan de Kanaalstraat in Nijmegen. Klein chemisch afval (KCA) en Wit- en bruingoed kunnen inwoners voorlopig nog wegbrengen naar de gemeentewerf in Groesbeek. Op de foto de Milieustraat in Millingen.RENOIR

Exploitatie

In de nieuwe situatie worden de bestaande milieustraten bij Daamen en van Kesteren geëxploiteerd onder de vlag van Dar. Daarbij gaan de regionale acceptatievoorwaarden en tarieven gelden. Bij de gemeentewerf kunnen inwoners binnenkort niet meer terecht. Ieder huishouden ontvangt een afvalpas waarmee onder andere toegang tot de milieustraat mogelijk is. Vooralsnog is deze pas geldig bij de huidige drie milieustraten. In de toekomst moeten inwoners bij alle regionale milieustraten terecht kunnen, tegen dezelfde voorwaarden en tarieven.

Veranderingen voor u als inwoner

“Voor de inwoners wijzigen vooral de tarieven”, laat het college weten. In de nieuwe situatie is het mogelijk een groot aantal gescheiden stromen gratis aan te leveren. Dit gaat met name om de goed recyclebare en waardevolle afvalstromen/grondstoffen. Voor deze stromen hoeft geen weging plaats te vinden, alleen toegangsregistratie met de afvalpas. Niet gescheiden en niet recyclebare stromen kunnen tegen betaling worden aangeleverd. Hiervoor geldt een algemeen tarief van € 0,14/kg. Inwoners moeten de hoeveelheid laten wegen, afrekenen dient direct per pin plaats te vinden. Naast de weging vindt ook toegangsregistratie plaats met de afvalpas. Voor inwoners die onverhoopt geen afvalpas bij zich hebben zijn op vertoon van een legitimatiebewijs tegen betaling dagpassen beschikbaar. Andere voorzieningen zoals de huis aan huis inzameling van grof afval, wit en bruingoed, en KCA worden vooralsnog ongewijzigd voortgezet.

Kosten

De gemeente laat weten dat de kosten voor milieustraten voor de gemeente uit twee delen bestaat: de vaste (terrein, voorzieningen, arbeid) en de variabele (inkomsten, kosten voor verwerking) kosten. De vaste kosten worden via de afvalstoffenheffing aan de inwoners doorbelast. Deze kosten nemen voor de gemeente Groesbeek-Berg en Dal met € 50.000,- toe. Groesbeek-Berg en Dal heeft 14.700 aansluitingen. Om die reden zal de afvalstoffenheffing ongeveer € 3,40 hoger worden, zegt het college. De totale variabele kosten zijn ongeveer € 87.000 minder ten opzichte van de huidige situatie. Gemiddeld is dat ongeveer € 5,90 per aansluiting. Dit voordeel komt via de lagere poorttarieven terecht bij de inwoners. Zodoende is het tarief van € 0.14 vastgesteld.

De milieustraten zullen mogelijk per 1 juli al operationeel zijn. Dit is vanwege vergunningen en terreinaanpassingen echter nog wel onder voorbehoud. Inwoners zullen een afvalpas ontvangen, met daarbij de benodigde informatie over de nieuwe situatie. De inwoners van de oude gemeente Ubbergen hebben al een afvalpas. Zij krijgen alleen nog de informatie