7 april 2015

Lezing 500 jaar Thornsche Molen

Van smokkel tot dijkdoorbraken en oorlogen, over de Thornsche Molen die vijf eeuwen lang het landschap rond Leuth domineerde, zijn boeiende verhalen te vertellen. Regionaal cultuurhistoricus Jan van Eck komt daarom op 10 april van 20.00 tot 22.00u naar de Bibliotheek Leuth. Deze avond, georganiseerd door de Bibliotheek Gelderland Zuid, biedt een kijkje in de geschiedenis van eigen bodem. In de lezing van Jan van Eck komen de vele facetten van de geschiedenis aan bod: dijkdoorbraken, crisisjaren die ‘dwingen’ tot smokkel en natuurlijk beide Wereldoorlogen. Het is de Tweede Wereldoorlog die uiteindelijk het lot van de unieke kokerkorenmolen bezegelde. Gelegen hoog aan de Kapitteldijk – een voormalige rivierdijk – en pal op de grens van Pruisen met Holland, kende de molen veel strijd tegen het water en vreemde overheersing. Kosten: € 5,- leden | € 7,50 niet leden Meer informatie: http://www.obgz.nl/…/lezing-jan-van-eck-thornsche-molen.htmlThornsche Molen