3 april 2015

Verbindingsweg vanaf verkeerslichten afgesloten van 28 april tot 12 juni

De Verbindingsweg is Beek wordt al vele maanden gereconstrueerd. Inmiddels is wel bekend, dat de geplande einddatum niet is gehaald en men is momenteel in Fase 2. Na Fase 2 komt Fase drie en die loopt van 28 april tot 12 juni. Dan zal ook het eerste deel van de Verbindingsweg, het gedeelte tussen de verkeerslichten en de Hazeldoncklaan/Gelderhorstlaan aan de beurt zijn , waardoor ook daar geen verkeer meer mogelijk is. Het verkeer moet dan omrijden via de Smorenhoek (richting Duitsland) of via Ubbergen (richting Nijmegen). Zie voor meer informatie de website van de gemeente Groesbeek. http://www.groesbeek.nlDSC_6485 Verbindingsweg naam

Beek, Herinrichting Verbindingsweg

Print deze pagina

In 2014 wordt de Verbindingsweg opnieuw ingericht. De verkeerssituatie wordt verbeterd, vooral voor voetgangers en fietsers. Verder is er groot onderhoud nodig aan de openbare ruimte. Ook zal in de groene leefruimte, langs de Nieuwe Rijksweg, de pas aangelegde beek verder worden doorgetrokken tot aan de P.C.Hooftstraat.

Riool vervangen

Naast de boven beschreven werkzaamheden, wordt ook het riool in de Verbindingsweg vervangen. Uit rioolinspecties is gebleken dat het huidige riool veel mankementen vertoont. Om het riool te vervangen zal de gehele verharding opgenomen moeten worden.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden is gestart op maandag 27 oktober  en de werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd.
Hieronder kort een overzicht van de verschillende fasen:

  • Fase 1: Verbindingsweg vanaf de Rijksstraatweg tot de Baron van Voorst tot Voorststraat. Planning: vanaf 27 oktober 2014 t/m 30 januari 2015;
  • Fase 2: Baron van Voorst tot Voorststraat tot de Gelderhorstlaan. Planning: vanaf maandag 23 februari 2015 t/m vrijdag 2 4 april 2015;
  • Fase 3: Hazeldonklaan tot de Nieuwe Rijksweg. Planning: vanaf maandag 28 april 2015 t/m vrijdag 12 juni 2015.