19 maart 2015

32 sollicitanten voor burgemeestersfunctie Groesbeek

Voor de burgemeestersvacature in de nieuwe gemeente Groesbeek (ca. 34.000 inwoners) hebben zich 32 sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 32 sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen. De leeftijd varieert van 41 tot en met 61 jaar. De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt: CDA  11; VVD 9; GroenLinks 3; PvdA 2; D66 2 en Onbekend 5 sollicitanten.  Onder de kandidaten bevinden zich 8 (oud-) burgemeesters en 14 (oud-) wethouders. De overige 10 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of de sector dienstverlening.  Vanwege de herindeling zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen per 1 januari 2015 opgeheven. Per diezelfde datum is de burgemeesterspost in de nieuwe gemeente Groesbeek vacant en is de heer Keereweer benoemd tot waarnemend burgemeester.  In de komende maanden zal de Gelderse Commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Groesbeek is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.DSC_3054 gemeentehuis Groesbeek (Large)