13 maart 2015

Fusie tussen Omroep Groesbeek en WFM

De ultieme poging van Burgemeester Keereweer waarin hij beide partijen aan tafel kreeg en hen een voorstel heeft gedaan om tot een snelle fusie te komen, heeft vruchten afgeworpen. Beide omroepen hebben deze week besloten om volgens dat voorstel tot een snelle fusie te komen. Dat houdt concreet in dat beide huidige besturen aftreden en dat zo snel mogelijk een nieuw bestuur zal aantreden dat, in afwachting van de juridische fusie, het bestuur gaat vormen van zowel Omroep Groesbeek als WFM. Dit bestuur zal bestaan uit twee leden vanuit WFM, twee leden vanuit Omroep Groesbeek en een onafhankelijke voorzitter. Door samen op te trekken in de nieuwe gemeente staan we sterker en zijn alle kerkdorpen het beste vertegenwoordigd onder de medewerkers van de nieuwe omroep. Door het in stand houden van studio’s in Groesbeek en Millingen aan de Rijn blijft de nieuwe omroep dicht bij de burger en de medewerker. WFM en Omroep Groesbeek gaan, zodra de juridische fusie een feit is, verder onder de naam ‘Lokale Omroep Berg en Dal’. Onze ambitie is om snel een volledig programma-aanbod via al onze media aan te kunnen bieden voor alle inwoners uit alle kernen in onze gemeente. Wij zijn er immers voor alle inwoners van alle kerkdorpen alsmede voor alle verenigingen, instellingen en bedrijven die het functioneren van onze samenleving gestalte geven. ‘Lokale Omroep Berg en Dal’ is ervan overtuigd dat zij een belangrijke verbindende rol zal spelen in onze gemeente. Volgende week zal nog een afrondend gesprek met de Burgemeester en de wethouder, die omroepzaken in de portefeuille heeft, plaatsvinden.WFM omroep Groesbeek