4 maart 2015

Algemene ledenvergadering Huurders Vereniging Woonbelang

Huurders Vereniging Woonbelang is ontstaan door een krachtenbundeling van HBV Heumen, HV Het Tegenwicht (Groesbeek) en HBV Het BLOK Ubbergen. HV Woonbelang behartigt sinds 1 januari 2015 de belangen van alle huurders van Oosterpoort en woningzoekenden in het werkgebied van Oosterpoort. Op donderdag 26 maart 2015 houdt HV Woonbelang een algemene ledenvergadering in Sociaal Cultureel Centrum De Mallemolen, Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 uur. Enig agendapunt zal de behandeling en vaststelling van de statuten van HV Woonbelang zijn.  U kunt de concept statuten raadplegen op onze website www.hv-woonbelang.nl of schriftelijk opvragen bij het secretariaat. Stuur een e-mail naar secretaris@hv-woonbelang.nl voor de concept statuten in digitale vorm of stuur een brief naar HV Woonbelang, t.a.v. het secretariaat, Pinksterbloemstraat 20, 6578 BD Leuth voor de concept statuten op papier! Uw op- en aanmerkingen en vragen betreffende de concept statuten dient u schriftelijk voor 19 maart 2015 in te dienen bij het secretariaat.
Het bestuur van HV WoonbelangDL.-koeien