24 februari 2015

Contracten voor Huishoudelijke Hulp verlengd

Persbericht van de gemeente Groesbeek. De colleges van B&W van de gemeenten in de regio Nijmegen hebben, met uitzondering van gemeente Heumen, op 24 februari besloten om de contracten voor Huishoudelijke Hulp bij de aanbieders Verian, TSN en T-zorg en een aantal kleine lokale aanbieders met één jaar te verlengen. In 2013 werden de partijen voor Huishoudelijke Hulp gecontracteerd en is de mogelijkheid tot verlenging al afgesproken. Door de contracten met één jaar te verlengen is er meer tijd om de Huishoudelijke Hulp in de gemeenten toekomstbestendig te maken. Een tweede reden voor verlenging is dat klanten tevreden zijn over de Huishoudelijke Hulp. Zij waarderen de hulp met een 7.7. Zo blijkt uit een onafhankelijk regionaal klantenonderzoek. Vanuit de Wmo zijn gemeenten sinds 2007 verantwoordelijk voor de Hulp bij het Huishouden voor inwoners. In regio Nijmegen maakten in 2014 zo’n kleine 6.300 klanten hier gebruik van, waarvan 970 inwoners uit de gemeente Groesbeek. In 2015 en 2016 wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige inzet van huishoudelijke hulp. Hierbij worden leveranciers gevraagd met de regiogemeenten mee te denken. De korting van het Rijk op het budget voor Huishoudelijke Hulp moet worden opgevangen. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt per gemeente. Binnen de gemeente Groesbeek is nog niet bekend hoe de korting op het budget verwerkt wordt. De gemeente onderzoekt op dit moment de verschillende mogelijkheden. Zodra er meer informatie is, berichten we hierover.gemeente groesbeek