20 februari 2015

Populieren Ooijse Graaf weg voor rietvogels

Staatsbosbeheer meldt dat de populieren langs de Ooijse Graaf in de Ooijpolder gekapt zullen worden. De kap zal voor het broedseizoen zijn afgerond. Aan de oostzijde van de Ooijse Graaf staat een rij populieren. Deze zijn eigendom van (BBL) Bureau Beheer Landbouwgronden. Staatsbosbeheer en BBL hebben besloten dat de populieren kunnen worden verwijderd. Hierdoor kan het aanliggende rietmoeras zich nog beter ontwikkelen en zullen meer verschillende rietvogels zich terugkeren naar de Ooijse Graaf.  De hoge populieren zullen voor het broedseizoen gekapt worden, dat is voor 15 maart. Ze worden daarna weer opgeruimd na het broedseizoen en dat is na 15 juli. Er zijn diverse redenen om de 74 populieren te verwijderen. Ze hebben een negatieve invloed op de bodem van de rietpercelen vanwege de bladinval. Door de bladinval wordt het aandeel humus vergroot en geeft daarmee een verhoging van de bodem van de rietpercelen. Dit komt ten nadelen van het riet dat juist gebaat is om met zijn voeten in het water te staan. Daarbij zijn het ook uitheemse soorten die van oorsprong hier niet zouden groeien.  De kap van de populieren past in de visie van Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland die zich inzetten voor het behoud en verbeteren van de rietvogel populatie in de Ooijse Graaf. In dat kader hebben er al eerder werkzaamheden voor rietherstel in het westelijk deel van de Ooijse Graaf plaats gevonden. Bijgaande foto is van Franz Killewald.Trauerseeschw. Nest 2 129naam (Large)