20 februari 2015

Duitsland zuigt kennis op in Gelderse Poort

Natuur en waterveiligheid kennen geen grenzen.  Duitsland wil graag leren hoe Nederland de strijd tegen het water laat samengaan met het ontwikkelen van natuur. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor de provincie Gelderland en Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer ontvangen volgende week een Duitse delegatie uit de deelstaat Nedersaksen om te laten zien hoe in de Gelderse Poort en Millingerwaard robuuste natuur een grotere waterveiligheid biedt en meer economische kansen, werkgelegenheid en recreatie. De ruim 20-koppige delegatie bezoekt in drie dagen onder andere de gebieden Gelderse Poort en de Millingerwaard, uiterwaarden van de Rijn en de Waal waar de rivier de ruimte krijgt. In de Gelderse Poort zijn kilometers oeverland teruggegeven aan de rivier. De Millingerwaard was als eerste aan de beurt. Het resultaat is verbluffend. De rivier kan ruim buiten z’n oevers treden. Plassen, moerassen en bosjes zijn ontstaan. Een paradijs voor vissen, vogels, insecten en een reden voor de comeback van de bever. De vele wandel- en fietsroutes, horecagelegenheden en recreatiebedrijven hebben de gebieden economisch interessant gemaakt. De samenwerking in deze gebieden tussen maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheden, daarover willen onze oosterburen graag meer weten.  Ook wordt kennis uitgewisseld in relatie tot Natura 2000, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), werelderfgoed, het Deltaprogramma 2015-2050 en de samenwerking met Rijkswaterstaat (Wasser und Schiffahrtsdirektion), provincies/deelstaten en gemeenten.DSCF6320Kekerdom (Large)

De delegatie wisselt drie dagen lang kennis uit, van 25 tot en met 27 februari en bestaat uit onder andere: de directeur van het Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue, directeur Staatsbosbeheer, adviseurs van de rijksoverheid des Deich- und Wasserverbandes, Rijkswaterstaat, projektleiter Natura 2000 van de deelstaat Nedersaksen, agrarische ondernemers, burgemeesters van Dannenberg en Olst-Wijhe, deskundigen van het Deltaprogramma, ecologen en boswachters.

De rivieren die Nederland binnenstromen, vertakken zich in een delta van kleinere en grotere rivieren. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en gaat er meer water door de rivieren. Er zijn structurele maatregelen nodig om de veiligheid van het rivierengebied te blijven garanderen.

Een structurele oplossing is de rivier meer natuurlijke ruimte te geven. Bijvoorbeeld door overstromingsvlakten en bredere uiterwaarden door het verleggen van dijken, de zogenaamde klimaatbuffers. De komende jaren komt er zo steeds meer natuur bij. Zie ook: www.ruimtevoorderivier.nl en www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden

______________________________________________________________________________________