16 januari 2015

Presentatie behoeftenonderzoek Millingen, Leuth en Kekerdom druk bezocht.

Zeg elkaar gedag in het dorp, maak een aparte uitgave van de ROZET, waarin alle activiteiten in de drie dorpen worden opgenomen, een site waar je elkaar diensten en gereed schap kunt aanbieden, organiseer vormen van gezamenlijk wonen, maak samen de straat schoon of verzorg de tuin van mensen, die dat zelf niet meer kunnen. Zie hier enkele antwoorden van de aanwezigen op de resultaten van een behoeftenonderzoek, dat was georganiseerd door het Burgerplatform Millingen, Vitaal Kekerdom en Huurdersvereniging BLOK uit Leuth in samenwerking met studenten en docenten van de HAN. Zo’n 100 mensen waren op 14 oktober naar het Kulturhus in Kekerdom gekomen om te horen wat de burgers uit de drie dorpen zelf vinden van de kwaliteit van hun woningen, de woonomgeving, de voorzieningen, de activiteiten en de toekomst van het wonen in de polder. De meeste bewoners met wie is gesproken, zijn tevreden over de woonomgeving. Belangrijk is dan dat het prettig wonen blijft en de huizen zijn aangepast aan de behoeften van ouderen. Jongeren willen niet altijd in de polder blijven wonen, vertrekken voor studie en werk, terwijl het aantal ouderen steeds groter wordt. zie de foto’s.DSC_0418Kekerdom (Large)

Ontmoeting wordt ontzettend belangrijk gevonden: familie, buren en verenigingen zijn daarbij heel belangrijk. Nieuwkomers, die niet uit de dorpen komen, worden gastvrij ontvangen. Als je maar meedoet. Alledaagse contacten, op straat, met de hond wandelen of in de winkel zorgen voor die contacten, maar zijn niet voor iedereen genoeg. Jongeren geven regelmatig aan, dat er bij de verenigingen niet veel gebeurt, dat bij hen past. Daarom zoeken ze hun vertier ook in de stad, maar noemen dan het vervoer terug als probleem.

De mensen maken zich zorgen om de veranderingen in de zorg, de fusie van de gemeenten, het verdwijnen van voorzieningen in de dorpen (vooral in Kekerdom en Leuth), de vergrijzing en het verdwijnen van de jongeren uit de polder. Kortom: werk aan de winkel. Een eerste aanzet is gemaakt met het zoeken van oplossingen.

Een uitgebreid verslag van het onderzoek volgt in februari en wordt dan aangeboden aan de gemeente en de verschillende organisaties, die actief zijn in de dorpen. De conclusies kunnen worden gebruikt voor nog meer concrete acties, waarin de bewoners, verenigingen en organisaties met de gemeente de handen ineen slaan om te zorgen dat het voor iedereen prettig wonen blijft in de polder. Wordt vervolgd.

Namens de organisatoren,

Alphons Klomberg,