3 januari 2015

Herdenking inwijding Cenakelkerk – Begraaf- en gedenkpark – Museum Het Heilig Land

Ter ere van het 100 jaar bestaan van het complex de Heilig Land Stichting werd er zaterdag een symposion georganiseerd rond de kunstenaar Piet Gerrits en vindt op zondag 4 januari de herdenking van de inwijding van de Cenakelkerk plaats. In 1911 richtte kapelaan Arnold Suijs de Stichting Het Heilige Land op met als doel het dagelijks leven in Palestina ten tijde van Jezus van  Nazareth op aanschouwelijke wijze in een bedevaartpark uit te beelden. Het bestuur van de stichting had vier jaar nodig om fondsen te werven, grond aan te kopen en architecten aan het werk te zetten. Eind 1914 waren de gebouwen gereed en op 6 januari 1915 wijdde Mgr. C. van Son, deken van Nijmegen, de Cenakelkerk, de pastorie, het Bijbels Museum, het klooster en de begraafplaats in. Kunstenaar Piet Gerrits kreeg de opdracht een ontwerp te maken voor een begraafplaats en een museumpark. Hij richtte de begraafplaats in als een oosters ogende landschapstuin met monumenten die herinnerden aan de lijdensweg van Jezus van Nazareth en in het museumpark bouwde hij gebouwen na uit die periode. Sprekers in de Cenakelkerk waren prof. dr. Willy Jansen, dr. Leo Ewals en drs. Jan Willemsen, die het herdenkingsboek, Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957),geschreven heeft. Aan het einde van het symposium overhandigde hij het boek aan mevrouw Ton van Gastel, een oude vriendin van de familie van Piet Gerrits. zie de foto’s.                                                                                                                                       DSC_7530 Cenakelkerk (Large)DSC_7567Piet Gerrits (Large)