21 november 2014

Centraal stembureau besluit tot hertelling uitgebrachte stemmen verkiezingen MUG-gemeenten

Het centraal stembureau van de gemeente Groesbeek heeft vrijdagochtend 21 november besloten tot hertelling van de uitgebrachte stemmen tijdens de herindelingsverkiezingen, die gehouden zijn op 19 november j.l. in de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Hangende de hertelling is de openbare zitting van het centraal stembureau vrijdagochtend geschorst tot a.s. dinsdag 25 november 18.00 uur. De openbare hertelling zal plaatsvinden op dinsdagochtend 25 november om 9.00 uur in sporthal Heuvelland in Groesbeek.  Het centraal stembureau heeft de uitslag van de raadsverkiezing nader geanalyseerd op basis van de werkelijke cijfers in de processen-verbaal. Er is in de zetelverdeling t.o.v. de voorlopige uitslag van afgelopen woensdag geen verandering gekomen.
Wat wel duidelijk is geworden dat het verschil tussen wel of geen laatste restzetel heel klein is. De opkomst was 66,27%, dat zijn 18219 stemmen. De kiesdeler waarmee dan gerekend moet worden is 18219:23= 792,130 Met deze kiesdeler is de 1ste zetelverdeling tot stand gekomen. Dus zonder restzetels en rekening gehouden met lijstcombinaties (GVP.2/C90.10/GJS.11) en (PvdA.4/GL.6). In totaal 19 van de 23. Er zijn dus nog 4 restzetels te verdelen. Voor de toedeling van de restzetels is een berekening gevolgd die de Kieswet voorschrijft.DSC_0535verkiezingsbijeenkomst (Large)

De 4 restzetels zijn als volgt verdeeld. De 1ste restzetel kwam toe aan VBenD, de 2de aan VOLG, de 3de aan GL en de 4de (en dus laatste) aan de GVP.
De analyse laat zien dat de uiteindelijke laatste restzetelverdeling met een minimaal verschil naar de combinatie van lijst 2, 10 en 11 gaat (GVP, Combinatie 90 Ubbergen en Gemeente- Jeugd- en Sportbelangen). En in deze combinatie dan weer naar GVP.
Het verschil is in het nadeel van Sociaal Groesbeek, slechts met één stem.

Formeel is hertellen alleen mogelijk als er fouten zijn geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de uitslag. Die zijn er naar het inzicht van het centraal stembureau niet, maar het stelt wel dat het niet uit te sluiten valt dat er door het handmatige tellen kleine verschillen zijn ontstaan. Ook de beoordeling van het aantal ongeldige stemmen kan van invloed zijn op de definitieve besluitvorming.

Het centraal stembureau is van mening dat de discussie over de betrouwbaarheid op geen enkele wijze een eigen leven mag gaan leiden. Om die reden besluit het centraal stembureau de tellingen van alle stembiljetten van alle bureaus opnieuw vast te stellen, voordat zij de definitieve uitslag vaststelt.
Hiermee wil zij voorkomen dat de discussie later op een andere wijze kan gaan plaatsvinden.