5 november 2014

Nieuwe Gemeentenaam …….. Berg en Dal of Groesbeek ?

Dinsdagavond organiseerde de vereniging “De Stuwwal” in het Beekse Kulturhus een informatie- en discussieavond voor alle bewoners van de te fuseren gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek,  over de naamgeving van de nieuwe MUG gemeente. Aanleiding hiervoorwas het raadgevend referendum dat bij gelegenheid van de aankomende verkiezingen van 19 november zal worden gehouden over deze naamgeving. De avond werd druk bezocht en de foyer van het Kulturhus zat bomvol. Voorafgaand aan het debat gaven een aantal panelleden, vanuit verschillende kennisgebieden hun visie op hun naamkeuze duidelijk maken. (zie bij lees verder) Daarna volgt een discussie tussen panelleden onderling en met de aanwezigen in de zaal o.l.v. Thed Maas, journalist bij De Gelderlander en eindredacteur van De Ondernemer. Dat de naamgeving de gemoederen in de MUG Gemeenten al enige tijd bezighoudt was duidelijk, onduidelijk was welke argumenten bepalend zouden moeten zijn voor de naamgeving van onze fusiegemeente. Om die beslissing op 19 november weloverwogen te kunnen nemen waren alle inwoners uitgenodigd. Het werd een levendige discussieavond, waarbij ook vaak emoties loskwamen. Zo verdedigde het Groesbeekse raadslid Hans Peters zijn visie dat de naam Groesbeek moet blijven omdat , kort door de bocht gezegd, Groesbeek de armlastige gemeentes opnam en bij de eerdere informatiedagen over de naamgeving in Ubbergen en Millingen slechts een tiental mensen verschenen en in Groesbeek ruim 400. (dat ging over de naam Berg en Dal) Daarbij ging hij voorbij aan het feit, dat de meeste inwoners van deze beide gemeenten het eens waren over deze naam en dus niet meer hun mening hoefden te geven en dus niet verschenen. Alleen de Groesbekers kwamen naar hun gemeentehuis, daartoe opgeroepen door een politieke partij. Tijdens deze avond bleek het merendeel van de aanwezigen te stemmen voor de naam Berg en Dal, ( dat was ook al in de poll van de Gelderlander) waarbij wel gezegd moet worden, dat er niet veel mensen uit het dorp Groesbeek aanwezig waren.  zie de foto’s.DSC_2740debat (Large)

In het panel hadden zitting:K. (Klaas) Bouwer, Emeritus hoogleraar Milieugeografie, Radboud Universiteit.
Auteur van het boek: Een notabel domein; de geschiedenis van het Nederrijkswald.
W.P.M (Wilco) de Jong, Directeur van bureau Marketing Moments uit Zutphen.
J.H (Hans) Peters, Lijsttrekker Sociaal Groesbeek,
J. (Jos) Peters Lijsttrekker Voor Berg en Dal (v/h Ubbergen Anders) en ondernemer in Beek
M.O.(Mechteld) ten Doesschate, Lijsttrekker VVD Groesbeek
J. (Herman) Scholtens Raadslid CDA Ubbergen en agrarisch ondernemer in Kekerdom
Deze panelleden zullen hun visies geven vanuit cultuurhistorisch perspectief (Klaas Bouwer), marketingtechnisch perspectief (Wilco de Jong) en vanuit partij politiek standpunt (Hans Peters, Jos Peters, Herman Scholtens en Mechteld ten Doesschate).

Het Kulturhus is gelegen aan de Roerdompstraat 6, 6573 BH Beek-Ubbergen.

Wij heten u graag van harte welkom
Leden van de Vereniging De Stuwwal