30 oktober 2014

Buitengewone ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging Het BLOK Ubbergen

Op donderdag 13 november 2014 houdt Huurdersbelangenvereniging Het BLOK Ubbergen een buitengewone ledenvergadering in zaal Ooij van dorpshuis De Sprong in Ooij. Aanvang 20.00 uur.  Stichting Oosterpoort Wooncombinatie is een woningcorporatie met huurwoningen in drie Gelderse gemeenten: Groesbeek, Ubbergen en Heumen. Om op te komen voor de belangen van de huurders zijn er drie huurdersorganisaties actief: HV Het Tegenwicht (Groesbeek), HBV Het BLOK Ubbergen en HBV Heumen. De drie organisaties werken al enige jaren samen als het om de behandeling van onderwerpen op corporatieniveau gaat. Vanuit deze samenwerking is de intentie gekomen om als één huurdersorganisatie verder te gaan. Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 januari 2014 hebben de leden van HBV Het BLOK Ubbergen ingestemd met het samenvoegen van de drie huurdersorganisaties van Stichting Oosterpoort Wooncombinatie tot één huurdersvereniging en hebben zij het bestuur verzocht om samen met de andere huurdersorganisaties een fusievoorstel te maken.

 

De meest eenvoudige manier om de drie verenigingen te doen samensmelten is de verenigingen alle drie op te heffen en een nieuwe vereniging met nieuwe statuten op te richten als de huurdersorganisatie voor alle huurders van de stichting Oosterpoort Wooncombinatie.

 

Het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Het BLOK Ubbergen stelt, met in achtneming van artikel 20, lid 1, 2 en 3 en artikel 21 van de statuten, aan de ledenvergadering voor:

  • Huurdersbelangenvereniging Het BLOK Ubbergen per 31 december 2014 te ontbinden;
  • een eventueel batig liquidatiesaldo te schenken aan de nieuw op te richten huurdersvereniging;
  • in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de statuten het bestuur te belasten met de veref­fening van het vermogen van de vereniging.

 

Voor een geldig ontbindingsbesluit moet volgens artikel 20, lid 3 van de statuten ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als er minder leden op de ledenver­gadering op donderdag 13 november 2014 in dorpshuis De Sprong, Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt er op maandag 8 december 2014 in dorpshuis De Sprong, Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij een tweede ledenvergadering gehouden. Het enige agendapunt is dan dit opheffingsvoorstel. Ongeacht het aantal aanwezige leden kan dan een besluit worden genomen.

 

Indien u niet kunt of wilt komen, verzoeken wij u dit te laten weten aan het secretariaat.

 

Bestuur HBV Het BLOK Ubbergen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.