29 oktober 2014

19 november verkiezingen MUG gemeenten!

Op woensdag 19 november mogen alle stemgerechtigde inwoners van de MUG gemeenten twee keer stemmen. U mag stemmen voor de eerste gemeenteraad van de nieuwe MUG gemeente en u kunt in het referendum uw voorkeur voor de nieuwe gemeentenaam uitspreken: Berg en Dal of Groesbeek. De stembiljetten zijn inmiddels verzonden.

De partijen die meedoen aan de verkiezingen en de nummering van de kandidatenlijsten zijn inmiddels bekend. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november doen de volgende partijen mee:

 1. CDA
 2. Groesbeekse Volkspartij (GVP)
 3. V.O.L.G.
 4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 5. VVD
 6. GROENLINKS
 7. Sociaal Groesbeek (SG)
 8. VOOR BERG EN DAL (VBenD)
 9. Democraten 66 (D66)
 10. Combinatie ’90 Ubbergen
 11. Gemeente- Jeugd- en Sportbelangen

Meer informatie

Op de website www.mugverkiezingen.nl  vindt u alle informatie over de verkiezingen. Op deze website staan ook de volledige kandidatenlijsten.
Alle stemgerechtigde inwoners ontvangen uiterlijk vóór 5 november 2014 de stempas op hun huisadres