25 oktober 2014

Info avond herbouw Thornsche Molen.

Vrijdagavond hield de Stichting Thornsche Molen een info-avond over de vorderingen en ontwikkelingen m.b.t. de bouw van de Thornsche Molen. Deze avond was speciaal bedoeld om de mensen te informeren die, samen met de Stichting geloofden in de herbouw van de molen.  Tijdens deze avond bleek, dat de plannen zover zijn uitgewerkt dat in 2015 kan worden begonnen met de herbouw van de molen, inclusief een restaurantgedeelte. Het restaurant zal in de toekomst geëxploiteerd worden door horecabedrijf de Vink uit Ooij. Eind 2015 moet het klaar zijn en zal er een feestelijke opening plaats vinden. Ook het omliggende terrein zal worden aangepast. Het is de bedoeling dat ook de kolk, welke daar oorspronkelijk lag, weer terug zal komen. zie de foto’s. DSC_9415 Thornsche Molen (Large)  Op deze foto is een maquette te zien van de Thornsche Molen met de maker van deze maquette, Wim van Brandwijk. (re)HERBOUW THORNSCHE MOLEN IN ZICHT
Ooij/Leuth. Druk bezochte Infoavond van de Stichting Thornsche Molen
He was een interessante en informatieve avond in zaal “De Vink” te Ooij jl. vrijdag. Met een viertal voordrachten door bestuursleden van de stichting is een breed en belangstellend publiek bijgepraat over de binnen afzienbare tijd te starten herbouwplannen van de Thornsche Molen.
In het welkomstwoord van voorzitter Henny Driessen schetste hij de stand van zaken. Financieel kan de molen gebouwd worden zo bleek, dankzij (financiële)steun van velen: provincie Gelderland, Stadsregio en gemeente Ubbergen als subsidieverstrekkers. Daarnaast vormen ook schenkingen, donaties, Club van 100 en aankopers van obligaties een zeer belangrijke bron. Ook hebben zich een aantal sponsoren van zowel Nederlandse als Duitse zijde van de grens gemeld om werkzaamhedenheden voor de bouw van het molencpomplex te verrichten, zonder daarvoor een rekening te schrijven. Al met al vormt dat de ± 1000.000 euro, benodigd voor de onderbouw met restaurant en infocentrum & de molen zelf. “Zijn we er daarmee? “, zo vroeg de voorzitter zich hardop af. “Nee”, was het even duidelijke antwoord. Er komt (nog) meer bij kijken. Zoals infrastructuur, nutsvoorzieningen, inrichting van terras en omgeving, aankleding van het terrein, het graven van de voormalige molenkolk, aanleg van hoogstamboomgaard, enz. Vandaar dat de stichting een beroep blijft doen op potentiele aankopers van obligaties. En uiteraard blijven nieuwe donateurs, leden van de ‘Club van 100’ en schenkingen meer dan welkom. Met dank aan allen die mét ons steeds hebben geloofd in de herbouw van de molen, kon de voorzitter aan het slot van zijn inleiding meedelen dat in april a.s. de onderbouw van de molen van start gaat. Voor wat betreft de bouw van de molen zelf, treft het Molenmakersbedrijf Coppes in Bergharen thans reeds de nodige voorbereidingen, zodat uiterlijk 1 november 2015 de herbouwde Thornsche Molen het landschap van de Duffelt, Circul van de Ooij en Erlecomse polder weer domineert en het restaurant van “De Vink” zijn deuren kan openen.
Aansluitend verzorgde Jan van Eck (secretaris) a.d.h.v. een power point presentatie een interessante voordracht met als titel “De Thornsche Molen 1459-1944”. Mede aan de hand van historisch kaartmateriaal en uniek beeldmateriaal vertelde hij op boeiende wijze de 500 jaar geschiedenis van de molen en zijn molenaars. Mede op basis van zijn voordracht werd eens temeer het unieke karakter van de Thorndsche Molen en de zo historisch belangrijke locatie daarvan aangetoond.
Loet van Sluis (Donateur-administrateur) gaf inzicht met betrekking tot de stand van zaken van donateurs, leden van de Club van 100 en obligatiehouders. Een mooi resultaat zo bleek uit zijn betoog: 90 donateurs (zij betalen minimaals € 10,- per jaar) en 20 leden van de ‘Club van 100’ (tegen betaling van elk jaar € 100,-). De aankoop van obligatiehouders van € 1000,- of een meervoud geeft op dit moment een stand van € 140.000,- te zien. Al met al een prachtig resultaat. Tweemaal per jaar ontvangen allen een full-color Nieuwsbrief van de Stichting. Evenals de voorzitter pleitte ooit Loet van Sluis voor extra geld. Immers het uitgeven en drukken van de Nieuwsbrief en correspondentie kost ook geld. Bovendien is er een potje nodig voor toekomstig onderhoud van de molen. Het IBAN-nummer van de Stichting Thornsche Molen is: NL 77 RABO 01051 48 997. Uitdrukkelijk wordt verzocht bij elke storting ook adres en postcode te vermelden. Dit ten behoeve van toezending van (Nieuws)brieven.
Wim Jansen (bouwheer) gaf een uitvoerige toelichting op de bouwplannen met name van de onderbouw en de inrichting daarvan. Met aan de wand opgehangen bouwtekeningen van ISO3 Architectenbureau, Architect Koen van de Braak, werd de toelichting ondersteund. De uitvoering van de bouw is in handen van de Bouwcombinatie Groenland BV. Zowel architectenbureau als de aannemer zijn in Ooij gevestigd. De Stichting houdt waar enigszins mogelijk de uitvoering van werkzaamheden in (nog) ‘Ubbergse handen’.
Namens bestuur Stichting Thornsche Molen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.