13 augustus 2014

2e weekend in september Ooijse Kermis.

Het tweede weekend in september is het altijd Ooijse Kermis. De feestelijkheden van de Ooijse schutterij Eendracht in samenwerking met zaal De Vink, lopen van zaterdag 13 september tm  dinsdag 16 september.  In tegenstelling tot andere jaren zijn er wat dingen veranderd. Zo is de kindermiddag naar de dinsdag gegaan en is de rondgang op zondag een uur vervroegd. Hieronder volgt het voorlopige programma als een soort vooraankondiging. Op een later tijdstip zal een uitgebreider programma met alle bijbehorende tijden worden vastgesteld. zaterdag 13 september. Om 18.30 uur verzamelen in de tent, om 18.45 uur afmars naar de kerk voor de schuttersmis. Tijdens de avond Back to the 90’s m.m.v. DJ Mental Theo. Zondag 14 september. Om 14.15 uur verzamelen in de tent, om 14.30 uur rondgang door het dorp. Aansluitend vendelhulde tegen over de Vink en overdracht nieuw koningspaar in de tent. Tijdens deze middag/avond speelt Summerland in hun nieuwe samenstelling. Maandag 15 september. Om 10 uur verzamelen in de tent, om 10.15 afmars naar de nieuwe koning. Aansluitend vendelhulde bij de kerk. Tijdens deze middag/avond speelt wederom Summerland. Dinsdag 16 september.
Om 13 uur gaat de tent open en om 13.30 uur start de kindermiddag met clown Fleur. Omstreeks 14.30 uur loopt de kindermiddag over in de ouderenmiddag. Een echte dag voor jong en oud. Ook tijdens deze middag/avond speelt SummerlandVink Ooijse Kermis2014 (Large)