26 april 2014

Koninklijke onderscheiding voor Jos Verstegen Berg en Dal.

IMG_2293 jos verstegen1 (Medium)Tijdens de lintjesregen afgelopen vrijdag is Jos Verstegen uit Berg en Dal ook gedecoreerd en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  De bijbehorende versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Harry Keereweer van de gemeente Groesbeek. De bijbehorende toespraak staat hier onder bij lees meer.

Ik ben blij dat vandaag alle kernen aan bod komen, want ik ga nu naar Berg en Dal naar de heer Verstegen.

Een man die Berg en Dal is toegedaan en daar zijn sporen heeft verdiend. Zo bent u al meer dan 20 jaar lid van De Stuwwal, een vereniging die kennis en betrokkenheid met mensen en organisaties in het leefgebied van de Stuwwal wil versterken. U bent daar ook als voorzitter actief geweest.

Samenhang en saamhorigheid binnen de gemeenschap vindt u belangrijk en om die reden was u ook bestuurslid bij de Parochie Berg en Dal in de roerige tijd dat deze parochie  fuseerde met de parochie Heilig Landstichting. En later was u ook betrokken met de fusie met parochies in Nijmegen-Zuid. En het past hier ook nog uw rol als lector binnen de kerk te memoreren.

Bij Tennisvereniging Berg en Dal, ontstaan in de tweede helft van de zeventiger jaren, was u over een periode van zo´n 17 jaar een aantal jaren penningmeester, daarna voorzitter en vervolgens nog lid van diverse commissies.  U heeft zich dus nadrukkelijk voor de tennisvereniging ingezet en dat heeft ertoe geleid dat u daar benoemd bent tot Lid van Verdienste.

Een andere Berg en Dalse passie van u is het Gemeenschapshuis Kerstendal, waarbij u al zo´n 23 jaar betrokken bent. Even als penningmeester en al zo´n twee decennia als voorzitter.  Tal van activiteiten vinden plaats in Kerstendal, waarvoor vele vrijwilligers in touw komen. U hebt daarbij, meneer Verstegen, nadrukkelijk belangstelling voor de dagelijkse gang van zaken en u bent goed op de hoogte.  Vele jaren van belangeloze inzet heeft u al achter zich en daarbij helpt het bepaald dat u vanuit uw beroep veel kennis hebt van financiële zaken.

En dat brengt me tot de bijna logische rol in de Raad van Toezicht Rabobank Ubbergen en het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen Rabobank Rijk van Nijmegen.  U hebt zich een krachtig pleitbezorger van de coöperatie getoond. Verbondenheid met leden, maatschappelijke en economische betrokkenheid bij het werkgebied in het belang van de leden zijn daarbij voor u kernpunten. En ook bij de bank hebt u zich ingezet om het fusieproces goed te laten verlopen.

Al met al een lijst met maatschappelijke verdiensten die er zijn mag. Vandaag krijgt u maatschappelijke waardering in de vorm van de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau terug. Mag ik u uitnodigen­?