17 april 2014

Na tien jaar weer herindeling in Gelderland

mugherindelingWoensdag is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen besproken. In de Kamer is brede steun voor het wetsvoorstel. De samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten. Hiermee komt de eerste herindeling in tien jaar in de provincie Gelderland weer een stapje dichterbij. Aanleiding voor het voorstel tot deze samenvoeging is de wens van de betrokken gemeenten zelf om de eigen bestuurskracht te versterken met het oog op de adequate vervulling van de huidige en toekomstige lokale en regionale opgaven en taken.“Een bijzonder mooi voorbeeld van hoe gemeenten vrijwillig en van onderop niet alleen kijken naar, maar ook verantwoordelijkheid nemen in hun bestuurskracht en de opgaven die voor hen liggen. Als provincie hebben wij dit proces altijd gesteund, maar nooit opgelegd. Wij zijn erg blij dat nu de volgende stap gezet is”, aldus gedeputeerde Openbaar Bestuur Jan Markink. Markink is als bestuurder nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van de oplossing rondom de herindeling. Op 20 december 2012 hebben de gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek besloten over te gaan tot een gemeentelijke herindeling. Een belangrijke stap op weg naar een gezamenlijke toekomst als één gemeente. De vrijwillige samenvoeging sluit aan bij de al ontwikkelde samenwerkingsverbanden in de afgelopen jaren tussen de drie gemeenten. Alle drie de betrokken gemeenten steunen de herindeling. Ook de provincie staat positief ten opzichte van de samenvoeging. Uit de herindelingsscan die de provincie liet uitvoeren blijkt dat het gaat om een unieke kans om een prachtige nieuwe, bestuurskrachtige gemeente te laten ontstaan in het zuidoosten van Gelderland. Een gemeente die onmiskenbaar beter op de toekomst is voorbereid dan de drie afzonderlijke gemeenten. Bovendien biedt de herindeling een oplossing voor de financiële en bestuurlijke problemen van de gemeente Millingen aan de Rijn.

Komende dinsdag is de officiële stemming in de Tweede Kamer. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer staat gepland vóór de zomer. De nieuwe gemeente gaat 1 januari 2015 van start. In november vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.