16 april 2014

Start pilot Halt-afdoening voor drugs

De gemeente Groesbeek is op 8 april 2014 gestart met de pilot Halt-afdoening voor drugs. Met deze pilot wordt het lopende project Halt-afdoening voor alcohol uitgebreid naar drugs. Halt-afdoening drugs heeft dezelfde opzet als Halt-afdoening alcohol. Jongeren tot 18 jaar krijgen in plaats van een boete een leertraject via Halt aangeboden als de politie ze betrapt op drugsgebruik of als ze bepaalde hoeveelheden drugs bij zich hebben. Het uitgangspunt is dat een geldboete te weinig indruk maakt op jongeren en niet aanzet tot nadenken. Een leertraject doet dat wel en maakt jongeren bewust van wat de gevolgen kunnen zijn van drugs- of alcoholgebruik. Het leertraject bestaat uit bijeenkomsten, een huiswerkopdracht en individuele gesprekken. De jongeren zijn verplicht alle onderdelen met goed gevolg te doorlopen. Als het leertraject niet succesvol verloopt, dan wordt de zaak alsnog doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Ouders worden vanzelfsprekend bij de uitvoering van het traject betrokken door middel van een ouderbijeenkomst. Rechtstreekse aanpak, zonder tussenkomst Openbaar Ministerie (OM)
De politie kan de jongere zonder tussenkomst van het OM rechtstreeks doorsturen naar een Halt-traject bij IrisZorg. Een jongere komt slechts eenmaal in aanmerking voor een Halt-afdoening. Mocht de politie iemand voor de tweede keer betrappen, dan wordt de zaak regulier via het OM afgehandeld. Jongeren moeten zelf wel akkoord gaan met de Haltverwijzing. Gaan ze niet akkoord, dan houdt de politie ze alsnog aan, maakt een proces-verbaal op en verwijst de zaak door naar het OM. De politie gaat gedurende de pilotperiode intensiever controleren op drugsgerelateerde delicten. De pilot loopt tot 1 november 2014. Als na afloop en na evaluatie blijkt dat de resultaten positief zijn, dan wordt bekeken of de methode Halt-afdoening voor drugs structureel en voor de gehele MUG-gemeente ingezet kan worden. De aanpak van alcohol- en drugsproblematiek heeft al geruime tijd de aandacht van de gemeente Groesbeek. De gemeente trekt hierin samen op met de politie Gelderland-Zuid en diverse uitvoerende organisaties, zoals IrisZorg, Stichting Welzijn Groesbeek en het Centrum Jeugd en Gezin. Eén van de doelstellingen is het voorkomen dat jongeren vanuit experimenteer- en groepsgedrag vervallen in structureel gebruik. De inzet van Halt-afdoening drugs sluit hier goed bij aan.

Halt 1