3 april 2014

Verbetering looproutes senioren, mindervaliden en ouders met kinderwagens Ubbergen

De gemeente Ubbergen gaat de looproutes van senioren, mindervaliden en ouders met kinderwagens verbeteren. Dat gebeurt nog dit jaar, en wel in de kernen Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij. Het project met de naam “Verbetering looproutes” start met een bijeenkomst in de vier kernen. Tijdens deze bijeenkomst wordt algemene informatie gegeven over het project ( In Ooij en Kekerdom zijn de bijeenkomsten inmiddels geweest). Vervolgens kunnen inwoners aangeven welke looproutes ze hoofdzakelijk gebruiken en waar knel- of verbeterpunten zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het wegnemen van belemmeringen. Het kan ook gaan om het aanbrengen van extra rustpunten, betere straatverlichting of aangepaste bushaltes. Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden zich tot slot aanmelden voor een klankbordgroep die nauw betrokken blijft bij het project en de afronding. Want de gemeente wil inwoners bij het hele proces betrekken. Aan de hand van de inventarisatie maakt de gemeente in samenspraak met inwoners een plan van aanpak. In dit plan staan de problemen en wensen van de bewoners en de ingrepen die voor de verbetering nodig zijn. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert, houdt bij zijn planning rekening met wensen van inwoners. Nog dit jaar moeten alle activiteiten hun beslag krijgen. In de vier Ubbergse kernen zijn dan nog veiliger routes naar de voorzieningen.  Meer weten of meedoen? U bent van harte welkom bij een startbijeenkomst van het project Verbetering looproutes.  Data startbijeenkomsten project Verbetering looproutes: Woensdag 9 april: Kulturhus in Beek;  Woensdag 16 april: De Vriendenkring in Leuth.

wandelen-met-de-stoerste-kinderwagen

 

Programma:

19.00-19.15 uur:         Inloopkwartiertje.

19.15-19.30 uur:         Inleiding door wethouder Ria Barber en algemene informatie door de projectleider.

19.30-19.45 uur:         Pauze.

19.45-20.30 uur:         Met elkaar de looproutes en obstakels inventariseren.

20.30-20.45 uur:         Pauze.

20.45-21.00 uur:         Vervolgafspraken maken en afsluiting.