24 maart 2014

Project “Verbetering Looproutes” in de gemeente Ubbergen.

De gemeente Ubbergen wil de looproutes van senioren, mindervaliden en ouders met kinderwagens verbeteren in de kernen Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij. Het doel is dat nog dit jaar veilige routes naar de voorzieningen in de dorpen ontstaan, zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. De gemeente wil inwoners bij het hele proces betrekken.   Wat gaan we doen? Het project met de naam Verbetering looproutes start met een bijeenkomst in de vier kernen. Tijdens deze bijeenkomst wordt algemene informatie gegeven over het project. Vervolgens kunnen inwoners aangeven welke looproutes ze hoofdzakelijk gebruiken en waar knel- of verbeterpunten zijn. Aan de hand van de inventarisatie maakt de gemeente in samenspraak met inwoners een plan van aanpak. Een aannemer voert de werkzaamheden uit.  Meer weten of meedoen? U bent van harte welkom bij een startbijeenkomst van het project Verbetering looproutes.  Data startbijeenkomsten project Verbetering looproutes: Maandag 24 maart: Dorpshuis De Sprong in Ooij; Woensdag 2 april:  Kulturhus in Kekerdom; Woensdag 9 april:    Kulturhus in Beek.; Woensdag 16 april: De Vriendenkring in Leuth. Vanavond was de eerste bijeenkomst in het dorpshuis De Sprong in Ooij. De opkomst was behoorlijk en na een inleiding werden de aanwezigen in groepjes gedeeld, waarna ze in deze groepjes de knelpunten in hun omgeving konden aangeven. En daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Nadat deze bijeenkomsten in alle kerkdorpen in de gemeente Ubbergen klaar is, volgt er een toetsing en keuze van de wensen en zullen er in mei besluiten worden genomen en ontwerpen worden gemaakt. Dit geldt voor alle dorpen. De maanden daarop zal het uitgevoerd worden en men hoopt dan in september klaar te zijn. Indien er nog wensen en/of aanmerkingen zijn kan men mailen naar : verbeteringlooproutes@Ubbergen.nl. Ook op de website www.ubbergen.nl kan men informatie vinden. zie de foto’s.DSC_0461looproutes (Large)