21 maart 2014

Wateroverlast in Beek

In Beek is op diverse plaatsen ernstige wateroverlast ontstaan als gevolg van breuken in de waterleiding. Diverse tuinen en kelders staan onder water en zowel waterleidingsmaatschappij Vitens als de brandweer van Ubbergen zijn druk doende om erger te voorkomen. Donderdagmiddag ontstond de eerste breuk op de Ravenberg en deze werd weer gerepareerd. Toen de aannemer vanmorgen bezig was om de straat te herstellen ontstonden op andere plekken lekkages en ontstonden gaten in het wegdek. Ook in de Gelderhorstlaan ontstond een breuk met als gevolg dat tuinen en kelders, alsmede garages van woningen in de omgeving (Verbindingsweg) onder water liepen. En ook in de Lindestraat komt het water uit de stoep en daar is ook een lekkage geconstateerd. Een bewoner van de Verbindingsweg had vanmorgen al tussen 6 en 7 uur de brandweer gewaarschuwd dat de zaak onder water liep, maar hij kon de medewerker op de meldkamer er niet van overtuigen, dat er maatregelen genomen werden. Pas later op de dag kwam, toen bleek dat het echt nodig was, de actie op gang. Diezelfde bewoner had gisteren juist alles laten schilderen na de vorige wateroverlast. Voorlopig blijft de overlast nog wel enige tijd aanhouden.  De mogelijkheid bestaat, dat e.e.a. nog te maken heeft met de breuk van de hoofdtransportleiding van deze week in Persingen. Daar is weliswaar de zaak omgeleid, maar de hoofdtransportleiding is nog steeds afgesloten. zie de foto’s DSC_9372water Beek (Large)