31 januari 2014

Afscheid van de Rabobank Groesbeek-Millingen.

Op 1 februari fuseert Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn met Rabobank Rijk van Nijmegen. Vanaf dat moment gaat deze bank op in de nieuwe bank Rabobank Rijk van Nijmegen. In het Fonds Lokale Maatschappelijke Projecten van deze bank zat een behoorlijk geldbedrag, dat ze graag  over een aantal verenigingen in het werkgebied van deze bank wilden verdelen als een soort nalatenschap van de bank. Daarvoor waren vrijdagmiddag, tijdens de afsluitende ledenbijeenkomst, de volgende verenigingen,  stichtingen of initiatiefnemers uitgenodigd in het gebouw van de Golfbaan Rijk van Nijmegen in Groesbeek. 1.Voedselbanken in Groesbeek en Millingen aan de Rijn; 2. De te fuseren omroepen Groesbeek en Millingen aan de Rijn (zij ontvangen een bijdrage voor een opnamestudio) ; 3. De initiatiefnemers voor de inrichting van het pleintje in Millingen aan de Rijn schuin tegenover de bank; 4. De initiatiefnemers van Het Groeske in Groesbeek; 5. Stichting Welzijn Groesbeek  met het initiatief voor het verspreiden van voorlichtingsmateriaal drugsoverlast gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn.  Zij kregen elk € 5000,- . Alleen de te fuseren omroepen Groesbeek en WFM kregen een bedrag van € 7.500,- Tijdens deze bijeenkomst werd tevens afscheid genomen van de beide directeuren van de bank, de heren Jorrit van Eck en Dick Winkel. zie de foto’s.DSC_5607Rabobank (Large)

Namens de voedselbank Millingen-Ubbergen sprak Henk Kregting een dankwoord. Hij hoopte, dat de korte communicatielijnen, zoals ze er waren, ook in de toekomst in stand zullen blijven en hij dankte, namens de Voedselbank, het bestuur en de personeelsvereniging van de Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn voor de steun die in de afgelopen jaren is ontvangen.