9 januari 2014

Laatste Nieuwjaarsreceptie Ubbergen met erepenning gemeente voor Zeger Stappershoef.

Het is een goed gebruik, dat tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen een persoon bekend gemaakt wordt, die door zijn vele verdiensten voor en in de gemeente Ubbergen een erepenning van de gemeente krijgt.  Deze keer viel deze eer te beurt aan Zeger Stappershoef uit Erlecom. Hij ontving de erepenning, samen met de bijbehorende  oorkonde uit handen van burgemeester Paul Wilbers, tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie in het Kulturhus te Beek. Omdat de gemeente Ubbergen volgend jaar wordt samengevoegd met Groesbeek en Millingen aan de Rijn, was dit tevens de laatste Nieuwjaarsreceptie van de zelfstandige gemeente Ubbergen. Of daarmee ook de laatste erepenning is uitgereikt, is niet bekend, omdat in het verleden ook nog wel erepenningen zijn uitgereikt op andere tijdstippen in het jaar. Tijdens de receptie speelde de “Jeugdbende” van muziekvereniging KNA. De leden kregen na hun optreden allemaal een cadeautje van de gemeente Ubbergen, bestaande uit een speciaal kompas, waarmee ze, zoals Paul Wilbers zei, altijd Ubbergen weer kunnen terugvinden. zie de foto’s DSC_1688 erepenning (Large)

De heer Stappershoef krijgt de ‘erepenning gemeente Ubbergen’ in brons vanwege zijn belangeloze, arbeidsintensieve en zeer enthousiaste inzet voor de Ubbergse samenleving, gedurende vele jaren, bij:

 

­       Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt als landelijk secretaris.

­       De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) als bestuurslid en later als voorzitter

­       De Zuidelijk Land – en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Ooijpolder als voorzitter

­       De Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) Gelderland als bestuurslid, de ROM heeft als doel het versterken van de regionale economische structuur.

­       De identiteit Gelderland waar hij zich als voorzitter inzette voor de belangen van boeren en tuinders.

­       De Landinrichtingscommissie Ooijpolder, als voorzitter

­       De Rabobank Ubbergen als bestuurslid.

­       De Carnavalsvereniging De Deurzakkers te Ooij, als president.

­       De Vereniging van Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder De Ploegdriever, hij was medeoprichter, voorzitter en later secretaris.

­       De ZLTO, Regio Oost, als bestuurslid

­       De Samenwerkende Carnavalsverenigingen Beek, Ooij, Leuth, Millingen, Groesbeek, Berg en dal en Kekerdom (het HELAHO), als voorzitter.

Bovenstaande activiteiten en vooral zijn bijzondere inzet maken dat de heer Stappershoef een opvallend en bindend persoon was en is in de Ubbergse gemeenschap. Door het aanbieden van deze oorkonde en de ‘erepenning gemeente Ubbergen’ in brons getuigen wij dank en waardering voor zijn niet aflatende inzet.