29 december 2013

Hoogwater valt weer mee.

Alfons van “Stroming”gaf het volgende hoogwaterbericht van 28 december.  De regenval in de Ardennen liet gisteren langer op zich wachten dan eerder werd verwacht en was ook minder uitgebreid. Het front bleef lang hangen boven het westen van België en pas in de avond schoof het wat op naar het oosten. Vannacht heeft het daar even flink doorgeregend, maar de hoeveelheden bleven beperkt tot 1,5 á 2 cm. Dat is onvoldoende voor een sterke stijging, daar is meer dan 3 cm voor nodig. In de zijrivieren van de Maas levert dit nu slechts kleine stijgingen op. Het sterkst is de Sambre gestegen, die het meest westelijke stroomgebied heeft en de meeste regen ontving.  Pas aan het eind van de middag kwam het eerste nieuwe water bij Zuid Limburg aan. De afvoer is daar nu van 800 naar 1000 m3/s gestegen. Vanuit de zijrivieren is echter niet veel water onderweg, dus verwacht ik dat de piek niet boven de 1200 m3/s zal komen. Dit zal dan morgen in de ochtend zijn. Deze golf is dus duidelijk lager dan de golf van begin deze week. Toen viel er in een deel van het stroomgebied 3 tot 5 cm.  Anders dan de vorige golf zal deze watergolf onderweg door Limburg niet zover dalen en ongeveer de zelfde hoogte houden.  Zondag verloopt in het stroomgebied van de Maas vrijwel droog en ook maandag blijft het tot in de avond droog. Voldoende lang om de Maasafvoer na maandag weer tot onder de 1000 m3/s te laten zakken. Later in de week staan nieuwe regengebieden op het programma. Vaak gaat het om regenzones die vrij snel overtrekken en geen grote hoeveelheden brengen. Nieuwe hoogwatergolven lijkt dit daarom niet op te gaan leveren, wel zal de afvoer op een relatief hoog niveau blijven. De kans op een groter hoogwater is echter nog niet voorbij, want zodra een van de regenzones wel veel regen brengt, kan zich toch snel een nieuwe hoogwatergolf ontwikkelen.  In Rijn is de watergolf nog onderweg die afgelopen woensdag is ontstaan. Morgenvroeg wordt bij Koblenz de hoogste stand bereikt, waarna de piek ca 2 dagen later, op dinsdag bij Lobith is. De hoogte verwacht ik dan rond 11 meter. Dat mag de naam hoogwater niet hebben, het water staat bij die stand overal nog in het zomerbed.  Het regengebied dat gisteren boven België stil hing, ligt zaterdagnacht nog boven het stroomgebied van de Rijn en brengt daar voldoende regen om de zijrivieren van de Rijn weer wat te laten stijgen. Dit water komt bovenop de kleine watergolf die nu onderweg is. Misschien dat hierdoor de waterstand in de Rijn nog iets verder kan stijgen en ook bij Lobith het peil na dinsdag nog iets verder kan tijgen. Zoals het er nu naar uit ziet, zeker geen sterke stijging.  Ook voor het stroomgebied van de Rijn geldt dat de weersituatie kans geeft op een volgend hoogwater. Er worden geen grote regengebieden verwacht – boven het Rijnstroomgebied nog minder dan dat van de Maas-, maar de weercirculatie is zodanig dat dat het ook niet uit te sluiten is op wat langere termijn.  Voorlopig is dit het laatste bericht. Zodra de weersitatie daar aanleiding toe geeft en de rivieren duidelijk gaan stijgen volgt er weer meer.