27 december 2013

Diaken Peter de Snoo neemt afscheid.

Ruim een jaar na zijn aantreden als diaken van de parochies H. Hubertus in Ooij en H. Remigius in Leuth heeft diaken Peter de Snoo al weer afscheid genomen van deze parochies. Dit gebeurde in Ooij tijdens de mis op 2e Kerstdag. Zelf noemde hij dit afscheid “eenvoudig als bij mijn komst”. Er was verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. Tijdens deze mis hield Hetty Huisman, namens het kerkbestuur, een toespraak en bedankte diaken Peter de Snoo voor zijn werk als vrijwilliger voor de kerk. Daarbij memoreerde ze ook, dat het bestuur van de parochie het afgelopen jaar erg druk was geweest met andere zaken dan het geloof (reorganisatie). Dit was o.a. de reden, dat Peter de Snoo niet aangetroffen had, wat hij had verwacht m.b.t. zijn werk als diaken. Het ambt van diaken bestaat geheel uit vrijwilligerswerk en vergt veel tijd. Daarbij heeft Peter nog een baan bij de Radboud in Nijmegen . Peter de Snoo: Bedankt!DSC_9051 Peter de Snoo (Large)