1 december 2013

Ben Derksen was in Den Haag bij Koninkrijksconcert

Super Super wat een belevenis het is prachtig om dit mee te mogen maken. Zo begon Ben Derksen uit Ooij zijn verslag na het bezoek aan 200 jaar Koninkrijk in Den Haag, waar hij als enige uit de gemeente Ubbergen was uitverkozen om bij aanwezig te zijn. Hij kreeg dit aangeboden n.a.v. zijn vele verdiensten bij dorpshuis de Sprong in Ooij, waar hij onlangs afscheid genomen heeft.  Ben ging verder en vertelde: “Allereerst was er een  ontvangst op het Provinciehuis in Arnhem met koffie en koeken. Daarna volgde het vertrek naar Den Haag voor de screening op het Ministerie van Buitenlandse zaken dat is alleen al een belevenis. Er vond een persoonlijke screening plaats en de bus werd doorzocht en op de kop gezet,  zelfs in de bus met honden.  Daarna ging het gezelschap onder politiebegeleiding naar Scheveningen, met 3 motoragenten voor en 3 achter de bus, terwijl  alle verkeerslichten op groen gingen. Er zat zelfs een politieman met een oordopje extra in de bus.  In Scheveningen werden we naar een aparte ingang begeleid, dat ook  afgezet was met hekken en bewaking, contact met toeschouwers of even “een trekje” was verboden.  Binnen werden we ontvangen met diverse broodjes en frisdrank of koffie / thee. Om 20.00 uur naar de zaal waar we uit Arnhem met z’n allen bij elkaar zaten.  Om 20.30 uur was aanvang concert. Maar  eerst was de binnenkomst van de Koninklijke Familie en daarna de Koning en de Koningin (wat een mooie vrouw is dat) waarbij het Wilhelmus werd gezongen.  De Ministers en prominenten waren ook al in de zaal, leuk om deze ook in het echt te zien.  Na afloop was er de mogelijkheid voor een drankje en een hapje,  waar gretig gebruik van werd gemaakt in gezelschap van de Koninklijke familie. Het is mij niet gelukt om de Koning en de Koningin een hand te drukken maar wel Prinses Beatrix (deze hand was ik niet meer)  De terugreis was gepland om 23.00 uur maar doordat de Familie maar niet naar huis ging mochten we niet naar buiten,  totdat het cordon door andere bezoekers werd doorbroken,  die ook naar huis wilden.  Uiteindelijk zijn we omstreeks 23.45 uur weer richting Arnhem vertrokken.  Dit had ik niet willen missen wat een belevenis om dit mee te maken geweldig.  Nogmaals dank ik de Gemeente Ubbergen voor de voordracht en Provincie Gelderland voor de uitnodiging en de organisatie.  Het concert was super mooi een geweldige gezellige middag/avond die ik niet had willen missen”.

Maxima (Large) Beatrix (Large)