29 november 2013

Nieuw Werk, een aanpak die werkt

Inspirerende voorbeelden voor buurgemeenten. Nieuw Werk, een aanpak die werkt!   Op 25 september 2013 presenteerden de MUG gemeenten (Millingen a/d Rijn, Ubbergen en Groesbeek) de aanpak Nieuw Werk. Door deze innovatieve werkgeversbenadering zijn inmiddels  80 werkzoekenden aan het werk gegaan. De aanpak werkt! Tijdens de Masterclass werd duidelijk dat de buurgemeenten van de MUG gemeenten meer wilden weten over de aanpak Nieuw Werk. Op 15 november werd met de professionals uit het werkveld nader ingegaan op de aanpak en werden de do’s & dont’s uitgewisseld.  De aanpak Nieuw Werk is een partnership, dat staat of valt met de inbreng van ondernemers. Daarom werd ook vandaag gekozen om op locatie van een ondernemer (Oregional te Oosterhout (Gld)) deze kennis- en informatiebijeenkomst te laten plaatsvinden. Het zijn vooral ondernemers, zoals Linette Mak (HRM-manager van Oregional) die de aanpak ‘Nieuw Werk’ tot een succes maken. “We kunnen in deze aanpak afspraken op maat maken en daardoor werkt het!”, aldus Mak.  In de aanpak ‘Nieuw Werk’ helpen ondernemers en gemeenten mensen samen aan het werk die nu wat verder van de arbeidsmarkt staan. “Die mensen hebben niet altijd de mooiste cv’s. Maar dat is precies wat we nu anders aanpakken. We kijken niet naar cv’s en problemen, we kijken naar talenten en kansen. Er komt gewoon iemand met bepaalde talenten zijn stinkende best doen, dáár gaat het om! De aanpak werkt, daarom is het ook belangrijk dat andere gemeenten en ondernemers uit die gemeenten zich laten informeren over deze aanpak. Als nou iedere ondernemer die meedoet deze aanpak deelt met zijn collega ondernemer, hebben we in één klap weer 100 ondernemers bereikt en kunnen nog meer mensen aan de slag! Samenwerken loont echt en daarom zet ik mij van harte in als ambassadeur van de aanpak ‘Nieuw Werk’, aldus Linette Mak.  Voor de deelnemende professionals uit de buurgemeenten (Nijmegen, Mook en Middelaar, Wijchen en Heumen) smaakte de aanpak naar meer. I.v.m. dit project  bracht Staatssecretaris Jet Kleinsma op 30 september j.l een werkbezoek aan de gemeente Groesbeek. zie de foto’s van toen.

Bijeenkomst professionals  (Large)
Eén nieuw regionaal Werkbedrijf voor bedrijven en kandidaten

Bedrijven hebben werk en mét bedrijven helpt het nieuwe Werkbedrijf zo veel mogelijk kandidaten naar zo regulier mogelijk werk. Omdat werk voor iedereen waarde heeft, iedereen een bijdrage kan leveren en niets zo motiverend is voor kandidaten als mee te doen op de werkvloer. Het Werkbedrijf brengt kandidaten direct in contact met bedrijven, die veel meer dan voorheen gefaciliteerd worden in hun zoektocht naar geschikt personeel. De colleges van B&W van de regiogemeenten hebben op 26 november ingestemd met de plannen voor het gezamenlijke Werkbedrijf. De gemeenteraden nemen hierover in de komende maanden een besluit.

De pijlers van het Werkbedrijf zijn: bedrijfsdienstverlening, kandidaatsbenadering en verbindingsfunctie. Aanleiding voor de nieuwe aanpak zijn de nieuwe Participatiewet die per 2015 komt en de ambities van negen gemeenten om de bedrijfsdienstverlening een impuls te geven en kandidaten directer in contact te brengen met bedrijven. Het Werkbedrijf benadert kandidaten mensgericht en gaat uit van wat zij wél kunnen; de kleuring van de dienstverlening is afhankelijk van het individu: intensief en integraal waar nodig, licht waar kan. De nieuwe Participatiewet moet het Werkbedrijf de ruimte geven om de échte verbinding te maken tussen kandidaat en bedrijf.

In de dagelijkse praktijk gaat het vaak om kandidaten die een plek willen op de arbeidsmarkt, maar de stap naar een baan niet zelf kunnen zetten. Omdat ze nog niet werkfit zijn of omdat ze structurele begeleiding nodig hebben. Het kan gaan om een net afgestudeerde student die een ‘duwtje’ nodig heeft, om iemand die beschut werk zoekt of dagbesteding nodig heeft en alle mogelijkheden daartussen. Daarnaast gaat het ook om het faciliteren van bedrijven. Zij zijn met het Sociaal Akkoord van dit jaar, gebonden aan het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

De Participatiewet vervangt straks een aantal bestaande wetten (WSW, WWB en Wajong). Het gaat in het Rijk van Nijmegen om ongeveer 15.000 mensen. Zij en bedrijven krijgen vanaf 2015 te maken met de nieuwe werkwijze. Het Werkbedrijf is geen nieuw loket. Inwoners van de negen gemeenten kunnen voor het aanvragen van een bijstandsuitkering nog steeds terecht bij hun eigen lokale loket. Voor de arbeidsbemiddeling, waar het Werkbedrijf voor wordt ingezet, kunnen zij terecht op verschillende locaties in het Rijk van Nijmegen. Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande loketten, maar ook wordt gezocht naar locaties bij bedrijven. Re-integratie naar werk vindt plaats op een (leer)werkplek bij bedrijven.

Het nieuwe Werkbedrijf is ook echt nieuw. De cultuur van het bedrijf is flexibel en gericht op direct contact en innovatie, het werk vindt vooral buiten de muren van overheidsgebouwen plaats. Het Werkbedrijf is daarom ook meer dan een samenvoeging van de huidige gemeentelijke afdelingen Werk en het Jongerenloket. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die daar nu al werken. Het Bestuur van Breed besluit in 2014 over de scenario’s om Breed in het Werkbedrijf te integreren. De activiteiten rond dagbesteding vallen nu nog onder de AWBZ. In 2014 wordt besloten – in overleg met Breed en de huidige AWBZ-organisaties – welke partijen deze taken in de toekomst gaan organiseren.

Het Werkbedrijf is de eerste module van de ‘modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen’ (MGR). Een module is een ‘afdeling’. De regiogemeenten richten deze MGR op om het maximale te halen uit samenwerking op instrumenteel niveau en bestuurlijke drukte te voorkomen. Ook is de MGR een nieuw platform voor samenwerking en afstemming. Dat platform is nodig omdat de transitieopgave groot is, consequenties heeft voor de gemeentelijke organisaties en veel dwarsverbanden kent met andere beleidsterreinen.

Financiën
Het ambitieniveau is hoog, de krimp van de budgetten is – onafhankelijk van de ontwikkeling van het nieuwe Werkbedrijf – fors. Dit ontslaat de gemeenten niet van de verplichting om er te zijn voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk. Het nieuwe Werkbedrijf doet dit samen met bedrijven, omdat de regio er van overtuigd is dat deze bedrijfsbenadering kandidaten écht verder helpt.

Het Regionale Werkbedrijf is een samenwerking tussen de gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Nijmegen, Ubbergen, Mook en Middelaar, Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Deze gemeenten richten ook samen de MGR Rijk van Nijmegen op.