15 november 2013

Gallowaytweeling in de Bisonbaai te Ooij.

Deze week heeft er zich een bijzondere gebeurtenis voor gedaan in de Bisonbaai van Staatsbosbeheer. In dit gebied, dat onder de rook van Nijmegen ligt, heeft een Galloway-koe van FREE Nature een tweeling kalf gekregen. Dit is de 15e keer dat dit voorkomt in de 20 jaar lange geschiedenis van deze stichting. Moeder en beide kalveren maken het op dit moment goed. Toch is het maar zeer de vraag over beide kalveren het gaan overleven. Namelijk is het nog nooit voorgekomen dat beide kalveren in leven zijn gebleven. Ongeveer de helft van de keren dat dit gebeurt is zijn beide kalveren overleden. In de andere helft van de gevallen heeft één van beide kalveren het overleefd. Daarnaast zijn deze kalveren ook op een ander front onder een ongunstig gesternte geboren. Het is de ervaring dat kalveren die aan het begin van de winter geboren worden, het zwaar krijgen. De komende maanden zal namelijk de kwaliteit van het voedsel afnemen. Pas over een half jaar zullen de temperaturen gaan stijgen en worden er weer jonge en eiwitrijke grassprietjes verwacht. Bij natuurkoeien, worden niet voor niets de meeste kalveren in het voorjaar geboren.  Onderzoek in de administratie van FREE Nature leert dat in iets minder dan 1 op de honderd geboortes een tweeling oplevert. Dat is minder dan bij de boer, waar een heel ander fokbeleid geldt. Bijvoorbeeld de door natuurbeheerders gewaardeerde eigenschap van geboortes in het voorjaar, speelt niet bij op de boerderij. Daar is het van belang dat er jaarrond een zo gelijkmatige hoeveelheid melk geproduceerd wordt, zodat de melkfabriek voldoende melk heeft om in onze dagelijks melk behoefte te voorzien. Wilber Verriet(Free Nature) maakte de foto’s.20131114_123209 tweeling (Large)