5 oktober 2013

Opnieuw Koniks naar Bulgarije

Vrijdag (dierendag) is een groep van 30 Konik-paarden van FREE Nature op transport gegaan naar Bulgarije, naar de Oostelijke Rodopen. De paarden liepen o.a. in de Erlecomsewaard en zijn in eerste instantie overgebracht naar de Millingerwaard, waar ze in afwachting van hun transport op donderdag 3 oktober gestald werden. Door de “bureaucratie” was het echter niet mogelijk om de vereiste papieren op donderdag voor elkaar te krijgen en konden de dieren pas op vrijdag vertrekken. Er zijn al eerder een aantal Koniks naar Bulgarije gebracht, die het daar erg goed doen. zie de foto’s.DSC_6197naam Koniks (Large)

Persbericht

Op donderdag 3 oktober verhuizen er 30 Konik-paarden van FREE Nature, vanuit de Ooijpolder bij Nijmegen, naar de Oostelijke Rodopen in Bulgarije. Doordat de Konik-kudde in Nederlandse natuurgebieden jaarlijks met ongeveer 25% groeit, is er besloten om een deel van de dieren naar een ander gebied te brengen.

Dit transport is onderdeel van een project om de prachtige natuur in Bulgarije te behouden. Ervaringen in Nederland hebben namelijk geleerd dat de Konik-paarden, samen met runderen, een sleutelrol in het ecosysteem vervullen. Als gevolg van hun aanwezigheid komen bloemen tot bloei. Bloemen die als voedsel dienen voor insecten en insecten die weer als voedsel dienen voor vogels.

 

Hollandse overvloed

De paarden in de Ooijpolder gaan weg, om te voorkomen dat er komende winter bijgevoerd moet worden. Elk gebied langs de Waal heeft zijn maximale draagkracht, zo heeft de ervaring in de afgelopen jaren geleerd. Komen er meer dieren te lopen dan dit maximum, dan is de kans groot dat er dieren dood gaan van de honger. Dat is niet wenselijk. Er blijven dan nog twee mogelijkheden over. Bijvoeren, dat hoge kosten met zich mee brengt en waardoor het jaar daarop er nog meer moet worden bijgevoerd. Of weg halen, dat kosten neutraal is en waardoor er een garantie is dat er het komende jaar niet hoeft worden bijgevoerd.

 

 

 

Bulgaarse rijkdom

Bulgarije, en dan met name de meest zuidelijke streek, bekend onder de naam Oostelijke Rodopen, kent een zeer rijke natuur. Er komen veel verschillende soorten voor en van die verschillende soorten zijn er ook weer veel individuen. Het ene beestje of plantje dient weer als voedsel voor de ander en zo zorgen ze er met elkaar voor dat er veel te zien is.

Dit geld ook voor de Hollandse Konik-paarden. Aan de ene kant houden ze het gras kort en knabbelen ze in tijden van schaarste aan bomen en struiken. Op hun beurt kunnen ze weer gegeten worden door de Wolf, die daar van nature voorkomt. Als een paard dood gaat, dan wordt het kadaver aangeboden aan de aanwezig Vale Gieren.

 

Het tweede transport

Het is niet de eerste keer dat er een groep paarden naar Bulgarije gaat. In september 2011 verhuisde er een eerste groep paarden vanuit de Millingerwaard naar dezelfde streek. De groep van 12 die destijds gebracht is, heeft zich inmiddels uitgebreid tot 17. Als gevolg van de positieve ervaringen met het eerste transport, is er nu voor gekozen om een tweede groep daar naar toe te brengen.