28 september 2013

Natuurverbinding tussen Stuwwal en uiterwaarden Ubbergen is klaar.

DSC_3480naam (Large)Met het ondertekenen van de akte door de notaris en de betrokken partijen  i.v.m. de verkoop (voor 1 Euro) van van een  stuk ecologische verbindingszone in de gemeente Ubbergen,  droeg de Stichting Via Natura dit stuk natuur over aan de Stichting Landschap Ooijpolder – Groesbeek (SLOG). Daarmee begon ook de feestelijke bijeenkomst i.v.m. de afronding van deze nieuwe ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden in de Ubburch in Ubbergen. Het betreft hier ruim 4 ha landbouwgrond dat is omgezet in een natuurstrook met poelen, moerasoever, struweel en kruidenrijk gras- en hooiland met een wandelroute. Een project dat tot stand is gekomen door een slimme en unieke grondruil. De gemeente Nijmegen heeft hiervoor grondeigendom ingezet naast een financiële bijdrage, hetgeen tijdens deze bijeenkomst door wethouder Jan van der meer van Nijmegen werd uitgelegd. Daardoor winst voor de natuur, maar ook winst voor het landschap én voor de grondeigenaren die meegedaan hebben.  De euro was een symbolisch bedrag, maar het komt erop neer dat het SLOG voortaan het natuurbeheer van het gebied op zich gaat nemen. De afgelopen tien jaar was dit bijgehouden door organisaties zoals het IVN, VNC, De Ploegdriever en Via Natura, zodat bijzondere planten en diersoorten kunnen overleven. Sinds de gemeenten MUG en Nijmegen en bovenstaande organisaties hier hebben samengewerkt, leven er meer dassen, bruine en groene kikkers, zilverreigers, blauwborsten en roodborsttapuiten. Ook groeien hier nu meer morgensterren, ratelaars, knoopkruid en riet. De voorzitter van Via Natura, Henri Goverde, gaf een historische terugblik op het doel van deze zone en vervolgens ging het hele gezelschap te voet naar het betrokken gebied. In het gebied werd bij  de toegangspoort van de zone”  een openingshandeling verricht door burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen en wethouder Jan van der Meer van Nijmegen. Zij knoopten symbolisch de beide uiteinden van het gebied aan elkaar. zie de foto’s.