27 september 2013

Ministerie van BZK negeert besluit gemeenteraden over naamgeving nieuwe MUG-gemeente

Ministerie van BZK negeert besluit gemeenteraden Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek over naamgeving nieuwe gemeente. Vanochtend heeft de ministerraad op voorstel van het ministerie van BZK besloten af te wijken van het besluit van de drie MUG gemeenteraden om vanaf 1 januari 2015 de naam Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek voor de nieuwe gemeente te hanteren. Het ministerie neemt in plaats hiervan de naam Groesbeek in het wetsvoorstel op. Dit betekent dat de nieuwe gemeente vanaf 1 januari 2015 ten minste een jaar lang gemeente Groesbeek zal gaan heten. Het ministerie geeft aan bezwaren te hebben tegen de naam Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek omdat: 1. Dubbele of driedubbele namen op grond van de gemeentewet moeten worden vermeden. 2. Volgens het ministerie in het herindelingsadvies en daaropvolgend het wetsvoorstel, de definitieve nieuwe gemeentenaam moet worden vermeld.
Omdat het ministerie de naam Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek niet als definitieve naam erkent, wordt automatisch de naam van de grootste gemeente als gemeentenaam in het wetsvoorstel toegepast. In dit geval is dat Groesbeek. Stuurgroep Herindeling. De Stuurgroep Herindeling weerlegt de bezwaren van het ministerie met de volgende argumenten: 1. Tientallen gemeenten hebben dubbele of zelfs driedubbele gemeentenamen. Ook recent
heringedeelde gemeenten. Het niet accepteren van de naam Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek is daarom in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Bovendien is de naam Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek niet in strijd met wet- en regelgeving. 2. Het ministerie pleit voor het opnemen van de definitieve naam in het wetsvoorstel zodat voorkomen kan worden dat er twee naamswijzigingen kort na elkaar plaatsvinden. Maar het nu vastleggen van de naam  Groesbeek in het wetsvoorstel, heeft niet automatisch tot gevolg dat de nieuwe gemeente uiteindelijk ook Groesbeek gaat heten. De nieuwe gemeenteraad bepaalt namelijk in januari 2015 definitief de nieuwe gemeentenaam. Dit gebeurt op basis van de uitslag van het raadplegend naamgevingsreferendum dat op 12 november 2014, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Inwoners van de drie gemeenten mogen zich tijdens het referendum uitspreken voor de naam Groesbeek of Berg en Dal. Daarnaast is de Stuurgroep van mening dat het ministerie het draagvlak onder de herindeling ondermijnt door nu, voordat het referendum heeft plaatsgevonden en de inwoners zijn gepeild, voor de naam Groesbeek te kiezen. Dit argument is met name van belang omdat het ministerie zelf heeft aangegeven dat een herindeling van onderop tot stand moet komen: een herindeling moet op draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen.
De Stuurgroep Herindeling heeft het ministerie met klem verzocht niet af te wijken van het besluit van de drie gemeenteraden om de naam Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek per 1 januari 2015 te hanteren. Het is immers primair aan gemeenteraden zelf om de naam van een gemeente vast te stellen en niet aan de minister. Het ministerie is niet tegemoet gekomen aan het verzoek van de Stuurgroep.