24 september 2013

Festiviteiten en fotowedstrijd Dorpshuis de Sprong in Ooij.

 

Fotowedstrijd de Sprong (Small)Spandoek Sprong (Small)

Van 18 tm 20 oktober is er een feestweekend in dorpshuis De Sprong te Ooij. De Sprong bestaat dan 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan is er een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema “Een sprong naar de toekomst.

Voor de spelregels zie hierna.

Spelregels Fotowedstrijd Dorpshuis de Sprong

1. Looptijd wedstrijd
Alle inzendingen moeten uiterlijk 10 oktober 2013 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn. Door een foto in te sturen, gaat iedere deelnemer akkoord met deze officiële regels en garandeert dat de inzending aan de voorwaarden voldoet. Deze wedstrijd wordt bepaalt door de kwaliteit van de foto’s en niet door kans of geluk.
2. Deelnemers
De wedstrijd is open voor iedereen. De jury is uitgesloten van deelname.
3. Meedoen
De foto’s dienen gestuurd te worden naar: desprongooij@hotmail.nl
5. Eisen aan de inzendingen
Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:
• Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. De foto moet met een digitale camera genomen zijn, maar scans van negatieven of gedrukte foto’s zijn ook toegestaan. Alle digitale bestanden moeten 2 MB of kleiner zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of gif. Formaat ingestuurd worden.
• Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan.
• Foto’s met frames of kaders zijn niet toegestaan.
• Foto’s die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander.
• De foto in zijn geheel, moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.
• De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
• De inzendingen worden voor iedere categorie (jeugd / volwassenen) afzonderlijk bekeken, volgens die criteria die hieronder bij ‘jury’ vermeld staan.
6. Jurering
In de twee categorieën worden drie inzendingen genomineerd. Tijdens het feestweekend in oktober wordt bekend gemaakt wie de eerste, tweede en derde prijs heeft gewonnen binnen elke categorie. Winnaars krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.
7. Publicatietoestemming
Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft iedere deelnemer toestemming aan Dorpshuis de Spong om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken om de fotowedstrijd te promoten, in ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend: vertoning in de uiteindelijke tentoonstelling van de winnaars, publicatie in een boek (om een deel van de inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien) en publicatie in bijvoorbeeld kranten of online, om inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien. Het vertonen van een ingezonden foto op de website of Facebookpagina betekent niet dat die foto geselecteerd is als winnaar.
8. Publicatietoestemming van derden
Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.
9. Beperking van aansprakelijkheid
Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij Dorpshuis de Sprong hun werknemers, functionarissen en bestuursleden niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd of gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.
10. Voorwaarden
Voor zover dit door de wet is toegestaan moeten deelnemers afzien van het recht om te procederen of het aanvragen van een gerechtelijk bevel in geval van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze wedstrijd worden gemaakt. Ook gelden er enkele beperkingen. Inzendingen zijn ongeldig wanneer Dorpshuis de Sprong bepaalt dat de foto niet origineel is, de foto’s onleesbaar zijn, de foto’s niet compleet zijn, beschadigd, sterk gewijzigd, nagemaakt, fout geproduceerd of verkregen door middel van fraude of diefstal. Deelnemers gaan er ook mee akkoord dat a) ze zich houden aan deze officiële regels b) beslissingen van de rechter ten aanzien van deze wedstrijd definitief en bindend zijn c) indien de deelnemer wint, Dorpshuis de Sprong gebruik mag maken van de winnaar zijn naam, foto, beeltenis en/of stem, in elke (reclame)uiting met betrekking tot de fotowedstrijd of toekomstige acties, zonder goedkeuring. Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voortvloeien uit de te winnen prijs zijn voor de verantwoordelijkheid van de prijswinnaars. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door de winnaar, mag Dorpshuis de Sprong de prijs naar eigen inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer. Dorpshuis de Sprong behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze officiële regels. Wanneer Dorpshuis de Sprong er op enig moment niet in slaagt om zijn rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.
11. Recht tot uitstel of annulering
Als om wat voor reden dan ook de fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computer virussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar Dorpshuis de Sprong geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt Dorpshuis de Sprong het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als Dorpshuis de Sprong besluit de wedstrijd te annuleren of beëindigen, behoud Dorpshuis de Sprong de rechten van de ingestuurde foto’s.
12. Persoonsgegevens
Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze spelregels gebruikt mogen worden.
De leeftijd wordt niet openbaar getoond en wordt gebruikt bij het selecteren van een winnaar per categorie