19 september 2013

Benoeming Harry Keereweer als burgemeester Millingen

Maandag 16 september is de heer Harry Keereweer officieel beëdigd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Millingen aan de Rijn.   De beëdiging vond plaats in het provinciehuis in Arnhem ten overstaan van Commissaris van de Koning Cornielje. De waarneming gaat in op 26 september. In verband met haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Lingewaard, is de huidige burgemeester Marianne Schuurmans per 26 september eervol ontheven van het burgemeestersambt in Millingen.