29 augustus 2013

Samenwerking lokale partijen MUG.

Vanmorgen gaven de drie fractievoorzitters van lokale partijen uit Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn een persconferentie in het gemeente van Groesbeek. Het betreft hier de Lokale Partijen:  Groesbeekse Volkspartij, C’90 Ubbergen en GJS Millingen aan de Rijn die gaan  samenwerken in de nieuwe fusiegemeente.  GVP, C’90 en GJS hebben besloten om, met behoud van zelfstandigheid, intensief te gaan samenwerken. De raadsfracties van deze drie partijen hebben, vooruitlopend op het samengaan in een nieuwe gemeente, een aantal keren overleg met elkaar gehad en geconcludeerd dat er naast plaatselijke verschillen ook vooral veel overeenkomsten bestaan. Partijen denken hetzelfde over hoe je inwoners het beste kunt vertegenwoordigen in het gemeentebestuur. C’90, GVP en GJS hechten veel belang aan direct contact. Raadsleden zijn actief in het verenigingsleven, in maatschappelijke organisaties en zijn niet gebonden aan partijpolitieke principes zoals landelijke partijen dat wel zijn. Juist in de grotere gemeente die ontstaat door samenvoeging van Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn is er nadrukkelijk behoefte aan een sterke lokale vertegenwoordiging. Dat is ook de reden dat partijen kiezen voor samenwerking maar met behoud van zelfstandigheid. Op die manier blijft de rechtstreekse binding aan de eigen gemeenschap behouden. De samenwerking zal gestalte krijgen door het opstellen van een gezamenlijk verkiezingsprogramma voor de onderwerpen die voor de nieuwe gemeente als geheel gelden. Partijen zullen daarin in de toekomst ook samen optrekken en elkaar versterken. Daarnaast blijft er ruimte voor verschillen en zal iedere partij eigen plaatselijke accenten kunnen blijven leggen.   Fractievoorzitters: GVP,  Hennie Eikholt; GJS,   Alex ten Westeneind; C 90,  Robert Houkes.

DSC_0176 naam (Large)DSC_0180naam (Large)