25 augustus 2013

Harry Hampsink nieuwe koning EMM Kekerdom.

Harry Hampsink uit Kekerdom heeft tijdens het koningschieten van EMM Kekerdom zichzelf tot koning geschoten. Samen met zijn echtgenote Elise  zullen zij de rest van deze kermis in Kekerdom en het daarop v olgende jaar, het  koningspaar van EMM zijn. Lukas Klaassen werd de nieuwe jeugdkoning.   Erik Hell maakte de foto

.IMG_3300 Harry Hampsink