24 augustus 2013

Ontwikkeling natuurgebied Ooijse Graaf.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de ontwikkeling van het natuurgebied aan de Kerkdijk in Wercheren, in de buurt van het melkveebedrijf van de familie Stappershoef.Er wordt in totaal ongeveer 11 ha vergraven. Ruim 3 ha wordt ontgraven tot op 8.75 +NAP. Dat moet een geul worden met moerasvegetatie. Tussen de dijk en de geul  wordt van  ruim 2.5 ha 15 cm afgegraven en dat wordt glanshaverhooiland. Daar wordt alleen gemaaid en het gewas wordt afgevoerd. Achter de geul wordt bijna 5 ha afgegraven met gemiddeld 20cm en dat wordt stroomdalgrasland. Daar komt een raster om en dat wordt extensief beweid. Dan blijft er nog ruim 6 ha over in het gebied waar niet wordt gegraven en dat wordt kruiden en faunarijk grasland. Daar komt ook een raster omheen en daar wordt waarschijnlijk eerst gemaaid en daarna extensief geweid. Dan is er nog de dijkhelling van ruim 1 ha die wordt ingezaaid met zogenaamd dijken grasmengsel. Daarvan is de bedoeling dat die gemaaid wordt. Dat betekent dus dat er een gevarieerd natuurgebied ontstaat van 18 ha waarvan  13 ha van de fam. Stappershoef is en de rest van  Staatsbosbeheer. Bij de verdere inrichting draagt Stichting Ark en de Ploegdriever een steentje bij. Het beheer blijft bij melkveebedrijf Stappershoef. Om dit project te realiseren wordt 30.000 m3 grond verplaatst. 24.000 m3 klei en 2000 m3 zand naar de zuidzijde van de Kerkdijk. Het zand wordt afgevoerd en de klei wordt gebruikt om 2 ha grasland te verbeteren. 4000 m3 klei  wordt verwerkt aan het nieuwe dijktalud. zie de foto’s.

DSC_7580naam