20 augustus 2013

Opnieuw versperring Tweede Wereldoorlog gevonden bij Waalbrug

  Waalbrug met roadblock winter 1944-1945 Voor de tweede keer in twee weken is bij graafwerkzaamheden aan de noordzijde van de Waalbrug een versperring uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dit keer gaat het om wegafsluitingsblokken, die waarschijnlijk zijn geplaatst door de Duitsers en die gebruikt werden om het verkeer te reguleren. De betonnen roadblocks liggen net ten noorden van de plek waar begin augustus een zogenaamde aspergeversperring (tankversperring) werd aangetroffen. Op het tracé wordt momenteel gewerkt aan een verlenging van de Waalbrug over de toekomstige nevengeul, die wordt aangelegd in het kader van Ruimte voor de Waal. Na de oorlog is geprobeerd de betonblokken te slopen door ze op te blazen. Het grootste blok (van 11 x 3,5 x 3m) is daardoor in twee delen uiteen gevallen. Het tweede blok (van 5 x 3,5 x 3m) is intact gebleven. Op twee van de drie delen die nu zijn uitgegraven is een rood-witte markering te zien. Op deze delen is met hout een pijl aangebracht, bedoeld om richting te geven aan het verkeer. Daarvan zijn nog houtresten aanwezig. Op beide betonblokken zijn mortier- en kogelinslagen te zien. Aanstaande woensdag worden de blokken opgetakeld. Ze zullen worden opgeslagen tot er een geschikte plek is gevonden waar de blokken kunnen worden teruggeplaatst. Als mogelijke plek om de blokken terug te plaatsen wordt gedacht aan een locatie in de nabijheid van de Waalbrug en de Prins Mauritssingel. Hier zou het verhaal over de Waalbrug in oorlogstijd verteld kunnen worden aan de hand van de verschillende overblijfselen. Naast de nu gevonden roadblocks zou ook de aspergeversperring gereconstrueerd kunnen worden. Van de aspergeversperring ontbraken de stalen palen en de betonnen bodemplaat was te groot om in zijn geheel te worden uitgenomen. De stalen ringen uit het beton zijn wel bewaard gebleven. Hierdoor kan vrij eenvoudig een reconstructie worden gemaakt. Verder zijn in Lent nog drie betonkazematten bewaard gebleven die al in 1936 werden gebouwd als onderdeel van het Maas-IJsselfront om de spoorbrug en de verkeersbrug over de Waal te kunnen verdedigen.  De verlenging van de Waalbrug is onderdeel van het project ‘Ruimte voor de Waal’. Als onderdeel van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier wordt bij Nijmegen-Lent een nevengeul gegraven, zodat de Waal meer ruimte krijgt. Hierdoor wordt het risico op overstromingen bij hoogwater verminderd. De bestaande dijk komt 350 meter noordelijker te liggen en in de rivier ontstaat een langgerekt eiland (Veur Lent). De uitvoering van het project door aannemerscombinatie i-Lent is gestart in 2012 en dient in 2016 gereed te zijn. Eind juli is voor het bouwen van de Verlengde Waalbrug een tijdelijke parallelweg aangelegd, zodat Nijmegen gedurende het werk goed bereikbaar blijft. (Bron: Gemeente Nijmegen)

Roadblock