17 augustus 2013

Nieuwe natuur in Wercheren

Aan de Kerkdijk in Wercheren is de fa.  Ploegmakers,  in opdracht van Dienst Landelijk Gebied,  bezig om een natuurproject uit te voeren. Dat is dezelfde aanbesteding als die bij de Vlietberg, welke onlangs is afgerond. Het is nog een uitvloeisel van de herinrichting waarbij door Dienst Landelijk Gebied gronden die toegewezen zijn aan SBB ingericht worden.  Ook Zeger Stappershoef had met zijn bedrijf bedrijf al langer plannen om op een gedeelte van zijn gronden iets dergelijks te doen. DLG gaf hem de mogelijkheid om dit project voor ons uit te voeren samen met SBB.  Dit zijn ongeveer de plannen. 13 ha van Stappershoef en 5 ha van SBB krijgen 3 soorten inrichting. Een gedeelte blijft grasland en wordt zgn. natuurlijk beheerd. Een gedeelte wordt ontdaan van de rijke bovenlaag, de zode dus, waardoor het in een keer heel erg schraal wordt. Daar zijn ze nu mee bezig. De grond van de percelen van Stappershoef wordt weer verwerkt op op hun eigen grond  ten zuiden van de Kerkdijk en dat wordt weer gewoon grasland. De afgegraven grond van SBB wordt naar elders afgevoerd via een te nog te maken uitrit ter hoogte van de Thornse molen. Ten slotte worden er nog op drie  plaatsen tachtig centimeter diepe moeraszone ’s gemaakt van totaal bijna 3 ha. De familie Stappershoef gaat hun eigen grond zelf beheren en waarschijnlijk ook de gronden van SBB. Dat betekent dat zij het volgend jaar maaien en/of beweiden met gewone zwart bonte koeien van het eigen bedrijf. zie de foto’s.

DSC_5205naam