10 augustus 2013

Tentoonstelling “Vissen in de Waal” in museum de Stratemakerstoren.

Tentoonstelling over verdwenen bedrijfstak

Vrijdag 9 augustus om 16.00 uur heeft wethouder Henk Beerten een nieuwe tentoonstelling in museum De Stratemakerstoren geopend. ‘Vissen in de Waal’ vertelt de geschiedenis van de beroepsvisserij bij Nijmegen, een bedrijfstak die ooit bloeide, maar in de vorige eeuw verdwenen is. Bij de opening werd luister bijgezet door een ambachtelijke visroker. Voor wie trek had, werd gerookte paling en zalm geserveerd. ‘Vissen in de Waal’ voert u met zevenmijlslaarzen door meer dan 2000 jaar geschiedenis van de riviervisserij in en om de oudste stad van Nederland en laat zien hoe de plaatselijke beroepsvissers hun moeizame bestaan leidden. De foto’s, filmbeelden, teksten en objecten geven bovendien een idee van het belang van riviervis bij de voedselvoorziening van de stad en de ommelanden. Tot en met 2 maart 2014 kunt u de expositie bezoeken.De vissers gebruikten vaktaal die ons nu vreemd in de oren klinkt: zo was een ‘ankerkuil’ een type visnet, en moest een ‘prikkenbijter’ rivierprikken doodbijten: kleine vissen die als aas werden gebruikt en waarvan het bloed een afschuwelijke smaak heeft. Bij de expositie is een boekje verschenen, ‘Slapen in de ankerkuil’, van auteurs Clemens Verhoeven en Frank Antonie van Alphen. Hierin wordt de geschiedenis van de beroepsvisserij uitgebreider verteld en komen de laatste ooggetuigen van deze bedrijfstak aan het woord.
Visserijmuseum Woudrichem - netten inpalmen_b (2)