4 juli 2013

Referendem gaat definitief door.

De Millingse gemeenteraad heeft gisteravond 3 juli unaniem ingestemd met het voorstel om een raadplegend referendum over de nieuwe gemeentenaam te organiseren.  De raden van Ubbergen en Groesbeek gingen Millingen op 27 juni voor. Toen gingen zij akkoord met het naamgevingsreferendum. De drie gemeenteraden hebben met hun gelijkluidende besluit het volgende definitief bepaald: De inwoners van de drie gemeenten gaan in november 2014, tegelijk met de gemeenteraadsvergaderingen, naar de stembus om hun voorkeur voor de naam Groesbeek of Berg en Dal uit te spreken. Op basis van de uitslag van het referendum kiest de nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2015 definitief de nieuwe naam.
De nieuwe gemeente gaat vanaf 1 januari 2015 gedurende een jaar ‘gemeente Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek’ heten. De wet schrijft voor dat het een jaar duurt voordat een gemeente een nieuwe gemeentenaam kan gaan voeren. Dit betekent dat de definitieve naam die de nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2015 kiest pas vanaf 1 januari 2016 kan gaan gelden. De fracties van de Millingse PvdA, CDA en VVD trokken gisterenavond hun amendement waarin ze pleitten voor de naam Berg en Dal in. De partijen gaven aan nog steeds achter de naam Berg en Dal te staan. De enige reden dat ze het amendement intrekken, is dat ze een constructieve voortgang van het herindelingsproces niet in de weg willen staan. zie de foto’s

DSC_0577 Berg en Dal a