27 juni 2013

Gierzwaluwkastjes bij renovatie Dr. Kochlaan in Ooij.

In de Dr. Kochlaan in Ooij is de fa. Duits Fleuren (samen met partners)  bezig met een grote renovatie, (Asbest -dak-spouw-vloer en glas) en daar gaan ze lean, maatschappelijk , duurzaam en ecologisch verantwoord mee om.  Kern punten : Het scheiden van de afvalstromen, Isolatie materiaal word gratis afgevoerd en gerecycled (door Isobouw en VBI) dat geldt ook voor de pannen en het glas en als extra worden (ecologisch) alle woningen  voorzien van gierzwaluwpannen, zodat de gierzwaluw zich daar in kan huisvesten.  Daarbij is er een proces verbetering door nauwe Leansamenwerking van alle partijen en de doorloop tijd zo kort mogelijk te make. De gierzwaluwkastjes zijn vanaf de Dr. Kochlaan zelf niet zichtbaar, omdat ze aan de achterzijde van de woningen geplaatst zijn. De renovatie gebeurt in opdracht van Wooncooperatie Oosterpoort. Of er al Gierzwaluwen gesignaleerd zijn is niet bekend. Wel zaten er diverse kraaiennesten in de schoorstenen. zie de foto’s.

DSC_1574_gierzwaluw