24 juni 2013

Wouter van Eck bij Groene Leefruimte Beek

Afgelopen zaterdag werd door een groep bewoners uit Beek samen met de  Wouter van Eck uit Groesbeek  (Statenlid en fractievoorzitter van Groenlinks) een begin gemaakt met de realisering van weer een deel van de Groene Leefruimte. Dit keer betreft het de aanleg van een buurttuin, naast de Struintuin en de Struinroute een extra loot aan de stam. Het terrein is afgelopen week met grote machines ingericht en klaar gemaakt om afgewerkt te worden. De beek, die door de hele Groene Leefruimte gaat lopen,  is voor een deel uitgegraven en er zijn wat oneffenheden aangebracht. Deze middag werd gebruikt om met allerlei geinteresseerde buurtbewoners te overleggen wat er zoal geplant zou kunnen worden. Een veelvoud aan ideeën werd geopperd. Deze ideeën worden uitgewerkt in een ontwerp dat in het najaar uitgevoerd kan worden. Deze zaterdag werd gebruikt om allerlei zaden van bloemen  te zaaien  en allerlei groenbemesting. Deze zaden, als ze ontkiemd en gegroeid zijn, zullen zorgen voor een kleurenpracht over het hele terrein en bovendien zullen ze ook nog zorgen voor bodemverbetering. De initiatiefgroep die samen met de gemeente en  Wouter van Eck de plannen maakt,  zal later nog op allerlei wijze gaan vertellen wat precies de plannen zijn en hoe iedereen er aan mee kan werken en van kan meeprofiteren. Ook hier geldt net als verderop in de Groene Leefruimte dat de plannen ontwikkeld worden met bewoners en dat ook bewoners mee werken aan de realisering en later aan het beheer van de tuin. Zeker is dat er veel dingen geplant zullen worden die te maken hebben met oude fruit- en groenterassen,  want dit werd vaak genoemd. De tuin zal  zo veel mogelijk worden ingerichtvolgens de principes van de Permacultuur. Een systematiek waarbij getracht wordt een omgeving in te richten waarbij de natuur  zo veel mogelijk zijn eigen gang gaat en er hoogstens wat sturend wordt opgetreden. De buurt zal straks op werkzaterdagen, net als afgelopen zaterdag in de tuin aan de gang kunnen. Deze keer werd er al in goede sfeer door liefhebbers in de leeftijd van 2 tot 72 jaar oud hard gewerkt in de Beleeftuin. zie de foto’s van Flip Hatzman

IMG_0011_Wouter_van_Eck