20 juni 2013

Tweede informatiebijeenkomst VCP Ubbergen

Woensdagavond vond in het dorpshuis de Sprong te Ooij de tweede inormatiebijeenkomst plaats van het Verkeerscirculatieplan van de gemeente Ubbergen. Tijdens een eerdere bijeenkomst op 28 januari presenteerde de gemeente Ubbergen de kaders van het VCP hadden een aantal mensen aangegeven, wat zij als knelpunt ervaren in de gemeente Ubbergen. Daar waren een tweetal medewerkers van de Grontmij mee aan de slag gegaan. Op deze avond konden de deelnemers hun aanmerkingen en aanvullingen kenbaar maken en daarbij bleek ook, dat veel mensen de aangegeven knelpunten helemaal niet als zodanig ervaren. Wel werden een aantal punten aangehaald, waarvan, vooral de bewoners die aan deze weg (en) wonen op- of aanmerkingen hadden, waarbij natuurlijk ook weer  “de knip” in de Ooijse Bandijk aangehaald werd. Voor alsnog heeft de gemeente Ubbergen geen plannen om wegen af te sluiten. Wel waren er een aantal landbouwers aanwezig, die hun mening gaven over eventuele aanpassingen van wegen m.b.t. het landbouwverkeer. Wel werd uidelijk, dat “Boeren, burgers en buitenlui” welkom zijn en welkom blijven in de gemeente Ubbergen en elkaar op de weg zullen moeten respecteren. zie de foto’s.
DSC_9394_VCP_copy