20 juni 2013

Bad Ooij bij de Wilhelminaplas.

Ook deze dagen werd er weer volop gerecreëerd langs de oever van de Wilhelminaplas in Ooij. De jeugd heeft het speeltuintje en het water massaal opgezocht met als resultaat, dat de oevers behoorlijk modderig zijn geworden. Daarom kwam er dan ook al gauw de roep van vele jeugdigen, maar ook van ouders, om daar toch iets mooiers van te maken, zodat de jeugd daar kan blijven zwemmen. Gedacht wordt aan een steigertje of zoiets dergelijks, zodat men gemakkelijker het water in en uit kan. Ook werd het idee van een stukje zandstrand geopperd. Misschien iets voor de gemeente Ubbergen om hier over na te denken? zie de foto’s.

DSC_9340_Bad_Ooij