14 juni 2013

Foto’s bestellen.

De laatste tijd komt het regelmatig voor, dat, als mensen naar deze website gaan, ze een foutmelding krijgen. Tot aan heden hebben we nog niet kunnen achterhalen, waar dit aan ligt. Die “storing”duurt meestal maar even en als je bijvoorbeeld op een foto in de rechter kolom klikt of op een onderwerp in de linker kolom en daarna weer naar de homepage, dan is het meestal voorbij. Ook komt het wel voor dat mensen via deze site foto’s bestellen. Nu is de laatste weken gebleken, dat dit niet werkt en dat er geen bestelbevestiging binnen komt. Ook hier niet. Daarom is het raadzaam om de bestellingen van de laatste tijd opnieuw te doen, maar dan gewoon via de mail. Er wordt aan gewerkt. Sorry voor het ongemak!