9 juni 2013

Presentatie Aanpassing van tuinen in de Sprong

In november 2012 zijn de combinatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep en gemeente Ubbergen gestart met een project: “zo zelfstandig mogelijk blijven wonen”, gericht op de senioren in de gemeente Ubbergen. Als eerste wordt dit project opgestart in Erlecom/Ooij. In die bijeenkomst kon men een keuze maken uit een flinke rij van knelpunten die de aanwezigen zelf benoemd hadden. Daarvan worden de eerste drie in 2013 aangepakt. Een groep aanwezigen van ongeveer 25 personen heeft zich beschikbaar gesteld om in een van de drie werkgroepen voorstellen te ontwikkelen voor het aanpakken van deze knelpunten. Een van die knelpunten was: “aanpassingen in/van woning en tuin”. Zaterdag vond met behulp van PowerPoint een presentatie plaats van werkwijzen, mogelijkheden en materialen in het dorpshuis De Sprong te Ooij. Hiervoor hadden alle oudere bewoners”(55+ in Ooij, Erlecom, Wercheren en Persingen) een uitnodiging gehad. (zie brief hieronder) De presentatie was in handen van hoveniersbedrijf “de Overhaag. Na de pauze was er een “kleine markt”waar mensen met individuele vragen tercht konden. Medewerking daaraan werd ook verleend door de ergotherapeut Bas van der heijden en Pieter Paul van Oosterpoort. zie de foto’s.

DSC_4740_Overhaag

 

 

 

I

Geachte inwoner/inwoonster,

In november 2012 zijn de combinatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep en gemeente Ubbergen gestart met een project: “zo zelfstandig mogelijk blijven wonen”, gericht op de senioren in de gemeente Ubbergen. Als eerste wordt dit project opgestart in Erlecom/Ooij. Tijdens de bijeenkomst eind november 2012 bleek een grote belangstelling: ongeveer 110 aanwezigen.

In die bijeenkomst kon men een keuze maken uit een flinke rij van knelpunten die de aanwezigen zelf benoemd hadden. Daarvan worden de eerste drie in 2013 aangepakt.

Een groep aanwezigen van ongeveer 25 personen heeft zich beschikbaar gesteld om in een van de drie werkgroepen voorstellen te ontwikkelen voor het aanpakken van deze knelpunten.

Een van die knelpunten was: “aanpassingen in/van woning en tuin”.

 

De werkgroep die dit thema aanpakt richt zich op een drietal thema’s:

–          aanpassingen in de tuin; het onderhoudsvriendelijker maken van tuinen;

–          grotere aanpassingen in en aan het huis; te denken valt aan bijvoorbeeld trapliften, steunbeugels, verhoogde toiletten, gebruikersvriendelijk sanitair, etc.;

–          “Domotica”, (ook wel huisautomatisering ofwel woontechniekhulp genoemd). Daaronder vallen zaken als elektrische en elektronische hulpmidddelen, zoals op afstand bediende apparaten, alarmvoorzieningen, deurbellen met camera en beeldscherm, etc.

 

De werkgroep heeft ervoor gekozen om als eerste het thema “aanpassingen in de tuin” aan te pakken. Veel Ooijse senioren wonen in koop- en huurhuizen met grote tuinen. Bij het vorderen van de leeftijd en/of het ontstaan van kwalen dreigen die tuinen, die vaak onderhoudsintensief zijn, tot een blok aan het been te worden. Dikwijls hoor je dan ook, dat mensen zich uiten met woorden als: “ik wil hier graag blijven wonen, maar die tuin valt langzamerhand niet meer bij te houden”.

Door gerichte voorlichting over verschillende mogelijkheden om tuinen onderhoudsvriendelijker te maken kunnen mensen tijdig aan het denken worden gezet, ideeën opdoen over die mogelijkheden en kunnen de werkzaamheden vaak over een langere periode worden gespreid.

 

 

We hebben als werkgroep assistentie gezocht bij de heren Hermsen van hoveniersbedrijf  “De Overhaag” en van der Heijden, ergotherapeut.

Samen met hen hebben wij een programma opgesteld voor een presentatie van de mogelijkheden om tuinen onderhoudsvriendelijker te (laten) maken.

 

Het programma wordt verzorgd op zaterdag 08 juni, 14.00 – 16.00 uur in “de Sprong”, Ooij.

PROGRAMMA

1. Voor de pauze wordt met behulp van beamer en beeldscherm getoond, welke mogelijkheden en materialen er zoal zijn. Het zal u waarschijnlijk verbazen hoe groot de keuzemogelijkheden zijn.

 

2. Na de pauze is er een “markt” met verschillende “standjes”, waar u uw vragen kunt stellen aan de hovenier en de ergotherapeut en mogelijk nog anderen, die op dit terrein thuis zijn.

 

Omdat wij, in verband met koffie/thee, informatiemateriaal, e.d. graag het aantal bezoekers willen weten, vragen wij u om op uiterlijk 01 juni bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en in de brievenbus van Loeffenstraat 24 in Ooij te deponeren (de KBO is zo vriendelijk geweest om dit inleveradres ter beschikking te stellen).

Zie ook de mogelijkheid van digitale aanmelding op het aanmeldingsformulier.

 

In het najaar volgen de plannen van de werkgroep voor de andere thema’s.

 

We hopen, dat u massaal gehoor geeft aan deze oproep en deze kans om u te laten informeren over de manieren om uw tuin aan te passen bij uw mogelijkheden met beide handen aangrijpt!

U krijgt een unieke kans op informatie, waardoor u uw mogelijkheden om (in de toekomst) langer zelfstandig te blijven wonen eventueel kunt vergroten!