8 juni 2013

Hoogwaterbericht van 8 juni

De hoogwatergolf is inmiddels een stukje gevorderd in de verschillende Rijntakken. Bij Lobith werd in de nacht van donderdag op vrijdag de hoogste stand bereikt bij 13,62. In de Waal is de piek nu al ter hoogte van Gorcum en in de Rijn ter hoogte van Wijk bij Duurstede. In de IJssel duurt het allemaal wat langer, daar moet de top Zutphen nog passeren.  De piek duurt relatief lang en lijkt traag te bewegen. De tijd tussen het passeren van het hoogste punt bij Keulen en Lobith was bijna 2 volle dagen, terwijl het vaak maar 1,5 dag is. Naar benedenstrooms worden de waterstanden dan relatief nog water hoger. Het gaat om niet meer dan enkele centimeters, maar gisteren zagen we tijdens een excursie in de omgeving van Tiel hoe dat voor enkele zomerkades daar net het verschil kan maken. Met zandzakken werd daar geprobeerd het water tegen te houden.  In Duitsland zijn de standen nu duidelijk gaan dalen, met zo’n 40 cm per dag. Bij Lobith zal de stand vandaag langzaam naar de 13,5 m zakken om pas in de loop van de zondag wat sneller te gaan dalen. Maandag wordt dan later op de dag 13 meter bereikt en dan verder dalende standen naar ca 12 m op donderdag.  Tot medio volgende week zullen veel uiterwaarden daarom nog onder water staan, op de uiterwaarden na waar de zomerkades hoog genoeg zijn en het water niet is ingelaten. Het is spannend hoe de vegetatie onder de overstroming uit zal komen. Veel uiterwaarden, zeker buiten de kades, zijn nu met natuurlijke vegetaties begroeid. Dat is heel anders dan in 1987, tijdens het vorige zomerhoogwater, toen waren de uiterwaarden nog grotendeels in agrarisch gebruik. Plantensoorten die overstromingen slecht verdragen zullen nu het loodje leggen, in het voordeel van de soorten die wel een week onder water kunnen staan.  De neerslag die vanaf zondag in Midden Duitsland wordt voorspeld, staat nog steeds op het programma. De hoeveelheden zijn wat minder groot dan eerder voorzien, maar het zal naar verwachting wel invloed gaan hebben op de dalende waterstanden. Het weerbeeld lijkt wat op dat van een week terug. Kleine lage drukgebiedjes dringen vanuit het noorden Midden Europa binnen en blijven daar dan wat langer rond tollen. Even leek het of er een ander weerpatroon was ontstaan, maar de weergoden hebben anders beslist. Het moet allemaal nog gebeuren, maar het zit nu binnen een tijdsbestek van 2 dagenen dan is de kans dat het gebeurt wel vrij groot.  De verwachte hoeveelheden neerslag zijn voorlopig niet voldoende om een echte nieuwe hoogwatergolf te produceren. Hoogstens een onderbreking van de daling van enkele dagen zo rond het eind van de week. Voorlopig is dit weer even het laatste bericht.